menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

SPEAKING OUR LANGUAGE

Series 3 allows you to progress beyond the foundational stage by broadening your vocabulary and deepening your understanding of Gaelic grammar, whilst offering a range of topics that will encourage you to develop your fluency. Tha Sreath 3 gad thoirt seachad air an ìre bhunasach le bhith a’ cur ris an stòras fhaclan a th’ agad agus a’ meudachadh do chuid eòlais air gràmar na Gàidhlig. Gheibhear caochladh chuspairean a mhisnicheas thu gus do chuid fileantachd a leasachadh.