ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about job prospects A’ bruidhinn mu chothroman cosnaidh

What would you like to do when you grow up?Dè bu toigh leat a dhèanamh nuair a dh'fhàsas tu mòr?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

what would you like to do? – dè bu toigh leat a dhèanamh?

I would like to be a soldier - bu toigh leam a bhith nam shaighdear

I would like to be a painter - bu toigh leam a bhith nam pheantair

what would you like to do …? – dè bu toigh leat a dhèanamh …?

… when you grow up – … nuair a dh’fhasas tu mòr

when you leave school - … nuair a dh’fhàgas tu an sgoil

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Teacher Dè bu toigh leat a dhèanamh nuair a dh’fhàsas tu mòr, a Dhòmhnaill? What would you like to do when you grow up, Donald?
Dòmhnall Bu toigh leam a bhith nam shaighdear. I’d like to be a soldier.
Teacher Fiona, dè mu do dheidhinn-sa?
Dè bu toigh leat a dhèanamh nuair a dh’fhàsas tu mòr?
Fiona, what about you?
What would you like to do when you grow up?
Fiona Bu toigh leam a bhith nam pheantair. I’d like to be a painter.
Boy Tha mise airson a bhith nam dhràibhear nuair a dh’fhàsas mi mòr. I want to be a driver when I grow up.
Teacher A bheil gu dearbh? Do you indeed?
Boy Bu toigh leam càr rèise a dhràibheadh mar a bhios Nigel Mansell.
I’d like to drive a racing car like Nigel Mansell.