menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon
The LearnGaelic beginner's course

Fàilte gu LearnGaelic, am prìomh àite air-loidhne airson a h-uile duine le ùidh ann a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig. Welcome to LearnGaelic, a first stop for everyone interested in learning Scottish Gaelic.

Tòiseachadh Beginners

Cùrsaichean is goireasan airson luchd-tòiseachaidh Courses and resources for beginners

Siuthad!Go on!

Cleachd Gàidhlig Use Gaelic

Cùrsaichean is goireasan do dhaoine a tha airson na sgilean aca a leasachadh Courses and resources for people who want to develop their Gaelic skills

Siuthad!Go on!

Ruairidh MacIlleathain
watch player icon

Coimhead Watch

grammar icon

Gràmar Grammar

dictionary icon

Faclair Dictionary

coursefinder icon

Lorg Cùrsa Find a Course