menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

A’ comharrachadh seirbheis is boireannach priseal

[Innes Rothach - Preseantair] Bha tachartas sònraichte air An Tairbeart a-raoir, a’ comharrachadh còrr is deich bliadhna fichead den a’ charthannas Crossroads na Hearadh. Tha Mòrag Rothach a’ leigeil dhith a dreuchd mar aon de luchd-stiùiridh na buidhne, buidheann a bha i gu mòr an sàs ann a bhith a’ stèidheachadh ann an naoi ceud deug ceithir fichead ’s a còig. Tha Dòmhnaill MacLaomainn ag aithris.

[Hamish Mac an Tàilleir] An àm ri dealbh a chruthachaidh, ’s gach nì chum feum nan àl,

Gun do rinn an Tighearna ullachadh le chùram is le ghràdh

Do mhuinntir aois is anfhannachd,

’S an àm ri teachd ’an tràth

Gu coileanadh na Ainm-san, thar nan linntean, obair gràis

[Dòmhnaill MacLaomainn – Neach-aithris] Hamish Mac an Tàilleir leis a’ chiad rann de bhàrdachd a sgrìobh e airson a’ chuirm a tha e a’ togail do seirbheis Mhòraig agus a creideamh a tha i a’ faicinn mar bhun-stèidh airson a h-iomadh rudan a tha i a’ dèanamh airson a’ choimhearsnachd.

[Hamish Mac an Tàilleir] Tha Mòrag air a bhith cuide rium dhan a’ choimhearsnachd ann an iomadh dòigh ach seachd àraid anns a rud anns a bheil i a’ leigeil seachad an-dràsta, far an robh i ag ullachadh is a’ cur air dòigh daoine a gheibh a-steach a dhachaighean a chuideachadh is a’ coimhead às dèidh ’s dòcha daoine a bha feumach air cuideachadh.

[Dòmhnaill MacLaomainn – Neach-aithris] ’S e dotair teaghlach a thòisich Crossroads na Hearadh agus thàinig buidheann ri chèile gu saor-thoileach airson a ruith. Bha iomadh dreuchd aig Mòrag ri linn.

[Catriona Mhoireasdan] Tha a h-uile càil. Bha i na rùnaire, na stiùiriche, bha i a’ coimhead às dèidh na riaghailtean agus na laghan a bha ceangailte ri bhith a’ toirt seachad seòrsa cùraim sin anns an dachaigh agus ’s i bha a’ coimhead ris a h-uile càil a bha sin agus chan deach i riamh ceàrr is cha do rinn i càil riamh ceàrr agus cha b’ urrainn dhith gu leòr a dhèanamh airson a’ bhuidheann.

[Dòmhnaill MacLaomainn – Neach-aithris] Ged a bha mòran dùbhlain na lùib, thug an obair toil-inntinn dhith.

[Mòrag Rothach] Bha e a’ toirt toileachadh mòr dhomh nuair a gheibh thu a-steach a dachaigh agus bhiodh cuideigin a’ toirt seachad cùram nach robh ’s dòcha faighinn cadal na h-oidhche, nach robh faighinn a-mach agus bha cuideigin a’ dol a-steach, bha iad a’ faighinn a-mach, a’ dèanamh rud sam bith a bha iad ag iarraidh no uaireannan son a’ dol a chadal. Tha cuimhne a’m nuair a thòisich sinn an toiseach, bha fhios a’m, bha boireannach a tha bha seo a’ toirt cùram seachad dha màthair fad an t-siubhail agus tha cuimhne a’m, chuir mi fòn thuice agus bha mi ag innse dhi mu dheidhinn Crossroads, agus thuirt mi rithe “ciamar a tha sibh fhèin?” agus stad i agus thuirt i “”Cha do dh’fhaighnich duine sin dhomh riamh”. “Bidh daoine a’ tighinn a-steach”, bha i ag ràdh “bidh iad a’ faighneachd dhomh ciamar a tha do mhàthair ach cha do dh’fhaighnich duine dhomh ciamar a bha mise ”.

[Dòmhnaill MacLaomainn – Neach-aithris] A-raoir, chaidh taing a thoirt seachad airson na rinn i, is a’ choimhearsnachd dòchasach gu bheil a’ fàgail an t-seirbheis ann an suidheachadh làidir.

[Hamish Mac an Tàilleir] Chan eil Mòrag mòr agus chan eil i bog agus fhuair i àite mòr ann an inntinn is ann an cridhe dhaoine a thaobh an seòrsa pearsa a th’ aice, an seòrsa tè a th’ innte, a h-uile càil a tha i air a’ dèanamh, tha i ga dhèanamh ann an co-cheangail ri a creideamh fhèin agus tha sin air a bhith ga cumail a’ dol, tha mi a’ smaoineachadh agus tha e a’ ciallachadh gu bheil i dleasdanach dha-rìribh anns a h-uile càil a tha i a’ dèanamh.

[Hamish Mac an Tàilleir] Mar sin, air latha na cunntais, nuair a ghairmear sinn gu Nèamh,

’S e ar dùrachd dhut, gun cluinn thu ’ ghuth on a’ chathair gheal riut fhèin

“Ged nach saoil thu gun do choilean thu aon nì dhaibh siud a rinn feum

Ann am frithealadh don fheumach b’ ann a rinn thu sin dhomh fhèin.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commemorating a precious service and woman

[Innes Munro - Presenter] There was a special event in Tarbert last night, marking more than 30 years of the charity Crossroads in Harris. Morag Munro is retiring as one of the directors of the group, a group that she was heavily involved in setting up in 1985. Donald Lamont reports.

[Hamish Taylor] At the time of creation, and everything to keep need of nursing,

That the Lord prepared with care and love,

To people who are old and infirm,

In future and youth

To serve in his name, over the centuries, gracious work

[Donald Lamont - Reporter] Hamish Taylor with the first verse of his poem he wrote for a concert he organised for Morag’s service and which she sees as a foundation for many things that she does for the community.

[Hamish Taylor] Morag has been with me in the community in many ways but especially in the thing she is retiring from just now, where she was preparing and organising people who will go into homes and help and look after people who perhaps need help.

[Donald Lamont - Reporter] It was a family doctor who started Harris Crossroads and a group came together voluntarily to run it. Morag had many jobs as a result.

[Catherine Morrison] Everything. She was a secretary, a director, she was looking after the rules and the laws that were connected to giving that sort of care in the home and she was looking after all that and she never went wrong and she never did any wrong and she couldn’t do enough for the group.

[Donald Lamont - Reporter] Although there was a lot of challenges involved, the work gave her satisfaction.

[Morag Munro] It gave me great joy when you got into a home and someone would be giving care they weren’t perhaps getting sleep at night, they weren’t getting out and someone was going in, they were getting out, doing anything they wanted or at times getting to sleep. I remember when we started, I knew, this woman was giving care to her mother all the time and I remember, I called her and I was telling her about Crossroads and I said to her “How are you, yourself?” and she stopped and said “Nobody has ever asked me that”, “People come in”, she was saying “They ask me how my mother is but they don’t ask me how I was”.

[Donald Lamont - Reporter] Last night she was thanked for what she has done, and the community are hopeful that she is leaving the service in a strong position.

[Hamish Taylor] Morag is not big and she is not soft and she has a big place in people’s hearts and minds because of the sort of personality she has, the sort of person she is everything she does, she does it in connection to her own faith, and that has been keeping her going, I think and it means she is truly faithful in everything she does.

[Hamish Taylor] As such, on the Day of Judgement, when we are called to Heaven

It’s our wish for you, that you willll hear his voice from your own white chair,

“Although you never wondered that you served one thing for them that did good

To serve the needy, you did that for me”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A’ comharrachadh seirbheis is boireannach priseal

(Commemorating a precious service and woman)

Vocabulary Briathrachas

anfhannachd - infirmity

àl - nurture

gràis - genitive case of 'gràs' - grace

rùnaire - secretary

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.