menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Tachartas Gàidhlig aig Belladrum

[Iain MacIlleathain – Preseantair] Airson a’ chiad uair riamh air Fèis Chiùil Bhelladrum an-diugh chaidh tachartas a chumail gu tur tro mheadhan na Gàidhlig. Chaidh an tachartas a chumail anns an t-seann teampall a tha anns a’ choille air an oighreachd anns a bheil an fhèis a’ dol agus ‘s iad an comann Trosg a thòisich e. Tha aca ri Teampall an Trosg a thoirt air an làraich ri linn. Bidh iad a’ dol a-rithist a-màireach, mar a tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] ‘S dòcha nach eil a h-uile duine airson ceòl an latha an-diugh a chluinntinn aig ìre far a bheil thu feumach air rudeigin a chur thairis air do chluasan. Agus ged is e Belladrum a-nis an fhèis as motha sa Ghàidhealtachd, cha robh tachartas sònraichte ann airson ceòl dùthchasach na sgìre a thaisbeanadh. Ach am-bliadhna chuir a’ bhuidheann sheinneadaran bho Inbhir Nis, Trosg, sin ceart. Chruinnich iad mu 30 seinneadair agus neach-ciùil aig an teampall sa choille airson òrain Ghàidhlig agus ceòl Gàidhealach a chluich. Ach carson a thagh iad an togalach sa choille.

[Aonghas MacLeòid] Uill, abair gu bheil fuaim sgoinneil am broinn an togalaich bheag a tha seo. Cha shaoileadh tu leis a’ mheud a th’ ann ach dìreach tha binneas nan guthan air a chur ris gu mòr leis an togalach fhèin. Agus cuideachd ged a tha e caran air an iomall ann an seo air làrach Belladrum, tha an t-àite sònraichte, air a chuairteachadh le craobhan agus far a bheil socrachd agus sìth am measg na gleadhraich a tha dol an seo.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Am measg nan daoine a tha cluich aig an deireadh sheachdain tha Alasdair MacIlleBhàin, Brian O hEadhra agus buidheann ùr, coltach ri Trosg, ach làn bhoireannaich à Inbhir Nis, Siabann.

[Saffron Hanvidge] Tha mi an dòchas gum faigh sinn àite beagan nas motha ‘s dòcha, gun tig na daoine agus tha mi smaoineachadh gum bi e math son daoine a tha seinn ann an Gàidhlig, a’ faighinn àite nas motha airson ‘s gun cluinn barrachd daoine Gàidhlig. Agus ann an àite mar seo tha e dìreach mu dheidhinn a bhith ag èisteachd ri ceòl ùr ‘s dòcha nach bi thu a’ cluinntinn air an rèidio agus rudan mar sin.

[Aonghas MacLeòid] Tha iomadach seòrsa ciùil ann an seo ann am Belladrum à gach ceàrnaidh dhen t-saoghal agus bhiodh e uabhasach fhèin math chanainn, beagan a bharrachd dhen Ghàidhlig fhaicinn agus inbhe na Gàidhlig a thogail anns an fhèis a tha seo. So ‘s e toiseach tòiseachaidh glè mhath a tha seo agus tha mi smaointinn gun còrdadh e ris an luchd-èisteachd beagan a bharrachd de Ghàidhlig a bhith ann.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Co aig a tha fios ach ‘s dòcha an ath-bhliadhna gum bi na ceudan de dhaoine a’ seasamh aig an teant mhòr ag èisteachd ri Trosg, is Siabann. Seonaidh MacCoinnich, BBC An Là, Fèis Chiùil Bhelladrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic event at Belladrum

[Iain Maclean – Presenter] For the first time ever at Belladrum Music Festival today an event was held entirely through the medium of Gaelic. The event was held in the old temple in the forest on the estate where the festival is taking place and was started by the band Trosg. Because of this the site was called the Temple of Trosg today. It will run again tomorrow, as Seonaidh MacKenzie reports.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] Perhaps not everybody wants to listen to modern music at a level where you need to cover your ears. And although Belladrum is now the biggest festival in the Highlands, there hasn’t been a special event to showcase traditional local music. But this year a group of singers from Inverness, Trosg, rectified that. They gathered around 30 singers and musicians at the temple in the forest to sing Gaelic songs and play Highland music. But why did they choose the building in the woods?

[Angus Macleod] Well, there really is a great sound inside this little building. You wouldn’t think it from its size but the melody of the voices is really enhanced by the building itself. And also, although it’s a little on the outskirts of the Belladrum site, the place is excellent, surrounded by trees where there is tranquillity and peace amidst the loud noise going on here.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] Among the people playing at the weekend are Alasdair Whyte, Brian O hEadhra and a new group, similar to Trosg, but made up of women from Inverness, Siabann.

[Saffron Hanvidge] I hope we get a slightly bigger place perhaps, that people will come and I think it will be good for those who sing in Gaelic, to get a bigger place so that more people will hear Gaelic. And in a place like this it’s just about listening to new music that you perhaps don’t hear on the radio and such like.

[Angus Macleod] There is lot of different music here at Belladrum from all parts of the world and I’d say it would be very good to see a little more Gaelic and raise the profile of Gaelic at this festival. So this is quite a good start, I think the audience would like it if there was a little more Gaelic.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] Who knows, maybe next year there will be hundreds standing at the big tent listening to Trosg and Siabann. Seonaidh MacKenzie, BBC An Là, Belladrum Music Festival.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tachartas Gàidhlig aig Belladrum

(Gaelic event at Belladrum)

Vocabulary Briathrachas

teampall - temple

oighreachd - estate

binneas - melody

air an iomall - on the outskirts

sìth - peace

gleadhraich - loud noise

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.