menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Dual-chainntean Ghàidhlig ùra

Iain MacIllEathain – Preseantair] Nise an e bainne no beinne no boinne a th’ann? ‘S iomadh facal a shoilleireachas raon farsaing ar dual-chainntean. Tha beachd ann a-nis gum faodadh dual-chainntean ùra bhith nochdadh, dòighean ùra air a’ Ghàidhlig a chleachdadh. Mar eisimpleir, tha cuid ag ràdh gu bheil blas ainmeil Ghlaschu a’ toirt buaidh air Gàidhlig na h-òigridh sa bhaile. Seo Kerr Gibb.

[Kerr Gibb – Neach-aithris] Bho chionn ghoirid, nochd an earrann seo air-loidhne, a-mach air ‘weegie’ Gàidhlig, ag ràdh g’ eil òigridh agus luchd-ionnsachaidh Ghlaschu a’ bruidhinn nàdar de dhual-chainnt ùr, a thaobh blas agus gnàthasan-cainnte.

[Roibeard O Maolalaigh] Uill ma tha thu bruidhinn air blas-cainnte agus a leithid sin agus tha iomadach ‘definition’ ann ‘s dòcha air dè seòrsa rud a th’ann an dual-chainnt. Gu dearbha fhèin tha leithid ann, chan e a-mhàin ann an Glaschu, ann an Dùn Èideann, tha mi cinnteach ann an Obar Dheathain agus mar a tha fhios agad ‘s ann à Baile Ath Cliath a tha mi-fhìn agus tha leithid a rud ann agus Gaelige Baile Ath Cliath no Gaelige Baile Átha Cliath mar a chanas sinn fhìn agus cluinnidh tu an aon rud a-rithist ann am Beul Feirste cuideachd, Gaelige Beul Feirste, tha e gu math math soilleir gu bheil e eadar-dhealaichte can bhon Ghàidhlig thraidiseanta a chluinneas tu ann an tìr Chonnaill Dùn nan Gall.

[Kerr Gibb – Neach-aithris] Thuirt an t-Ollamh O Maolalaigh ge-tà gur ann gu mòr air sgàth luchd-ionnsachaidh a tha eadar-dhealachadh mar seo, fiù’s ged a thogadh an luchd-ionnsachaidh seo clann leis a’ chànan. Ach, an e dìreach droch Ghàidhlig a tha seo, mar a theireadh cuid?

[Alasdair MacCaluim] Uill tha mise smaoineachadh gur e an rud as cudromaiche gu bheil daoine a’ bruidhinn na Gàidhlig agus ma tha daoine ga tuigsinn, a h-uile duine ga tuigsinn tha sin ceart gu leòr. B’ fheàrr leam gum biodh na fuaimean uile ceart ach ‘s urrainn dhut Gàidhlig a bhruidhinn às aonais nam fuaimean ceart uile agus blas Ghlaschu a bhith ort fhathast ach ‘s e an duilgheadas a th’ann ‘s e nach eil sin a’ tachairt leis a h-uile duine mar eisimpleir chan eil na fuaimean uile agamsa ceart – na ‘l’s ‘n’s agus ‘r’s agus rudan mar sin oir dh’ionnsaich mi Gàidhlig san ìre mhòir a-mach à leabhraichean gun a bhith bruidhinn ri daoine agus tha an cunnart ann gun lean sin agus b’ fhèarr leam gu robh na fuaimean uile ceart. Ach bidh cànan ag atharrachadh agus tha mi smaoineachadh gur e rud math agus rud fallain a tha sin ‘s na dìochuimhnich gu bheil Beurla againn cuideachd agus cha bhi sinn a’ dèanamh dìmeas air daoine a chionn ‘s nach eil na fuaimean Beurla aca mar cuideigin aig a bheil Beurla bho thùs agus bidh sin ag atharrachadh le Gàidhlig cuideachd.

[Kerr Gibb – Neach-aithris] Agus math no dona, a bheil atharrachadh mar seo na rud nàdarra?

[Roibeard O Maolalaigh] Air an aon làimh, ‘s e rud math a th’ann, ‘s e rud nàdarra a th’ann, fhios agad agus ma choimheadas sinn air an diofar can a tha eadar Gàidhlig na h-Èireann agus Gàidhlig na h-Alba – chan eil teagamh ann mu dheidhinn ach gur ann air sailleabh luchd-ionnsachaidh a thàinig na h-eadar-dhealachaidhean tha sin a-staigh. Tha cuid de fheartan ann an Gàidhlig na h-Alba a thog sinn bho na Cruithnich tha mi cinnteach, na Lochlannaich agus luchd na Beurla cuideachd ‘s tha siud a’ fàgail a rian agus an lorg mun an cànan chan eil teagamh mu dheidhinn. So ann an dòigh tha e nàdarra. Air an taobh eile dhen gnothach ge-tà, mura h-eil daoine tighinn beò ann an àrainneachd làidir Ghàidhlig tha sin a’ ciallachadh nach eil iad a’ faighinn, nach eil iad a’ togail ‘s dòcha beartas a’ chànain mar bu chòir, mar a bhiodh bho shean, air Gàidhealtachd.

[Kerr Gibb – Neach-aithris] Gàidhlig bhriste seach Gàidhlig sa chiste. Tha caochladh bheachd fhathast air atharrachaidhean blas na Gàidhlig. Kerr Gibb, BBC An Là, Glaschu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Gaelic dialects

[Iain Maclean – Presenter] Now is it bainne or beinne or boinne? There are many words which reflect our wide range of dialects. It is thought now that new dialects could emerge, new ways to use Gaelic. For example, many say that the famous Glasgow accent is having an effect on the Gaelic spoken by the city’s youngsters. Here’s Kerr Gibb.

[Kerr Gibb – Reporter] Recently, this report appeared online about ‘weegie’ Gaelic, saying that young people and learners in Glasgow are speaking with a new kind ofdialect, when it comes to accent and idioms.

[Roibeard O Maolalaigh] Well if you’re taking about things dialectal are perhaps many different definitions of what dialect is. There definitely is such a thing, not only in Glasgow, in Edinburgh, I’m sure in Aberdeen and as you know I’m from Dublin and there is Dublin Gaelic or Gaelige Baile Átha Cliath as we call it ourselves and you’ll also hear the same thing in Belfast, Belfast Gaelic, it’s very very clear that it’s different from the traditional Gaelic that you hear in Tyrconnell, County Donegal.

[Kerr Gibb – Reporter] Professor O Maolalaigh said though that it’s largely due to learners that these changes have come about, even if these learners raised children with the language. But, is this just bad Gaelic, as some would say?

[Alasdair MacCallum] Well I think the most important thing is that people speak Gaelic and if people understand it, if everyone understands it that’s OK. I’d prefer if all the sounds were correct but you can speak Gaelic without all the right sounds and a Glasgow accent but the problem is that this doesn’t happen with everyone for example I don’t have all the correct sounds – the ‘l’s and ‘n’s and ‘r’s and things like that as I learned Gaelic almost entirely from books without speaking it to anyone and there’s a danger this will continue and I would prefer the sounds to be correct. Language changes though and I think that is a good thing, a healthy thing and don’t forget we also speak English and we don’t look down on people because they don’t have the same English sounds as a native speaker and that will apply to Gaelic too.

[Kerr Gibb – Reporter] And good or bad, is a change like this natural?

[Roibeard O Maolalaigh] On one hand, it’s a good thing, it’s a natural thing you know and if we look at the difference say between Irish Gaelic and Scottish Gaelic – there’s no doubt that these changes came from learners. Many of Gaelic’s characteristics came from the Picts I’m sure, the Vikings and the English too and that affects the methodology and path of the language. There is no doubt about this. So in a way it’s natural. On the other hand though, if people don’t live in a strong Gaelic environment that means that they aren’t getting, aren’t picking up the richness of the language as they should, as happened of old in the Highlands.

[Kerr Gibb – Reporter] Broken Gaelic over no Gaelic. There are many varying opinions on changes in Gaelic accents. Kerr Gibb, BBC An Là, Glasgow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dual-chainntean Ghàidhlig ùra

(New Gaelic dialects)

Vocabulary Briathrachas

dual-chainnt - dialect

gnàthasan-cainnt - idioms

Baile Àtha Cliath - Dublin

Beul Feirste - Belfast

na Cruinnich - the Picts

na Lochlannaich - the Vikings

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.