ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

History Eachdraidh

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Video is playing in pop-over.

Gaelic Gàidhlig

Beachdan air `Òran Eile’

[An t-Oll Uilleam MacGill’Ìosa ] Chì thu gu bheil e a’ lorg slat-tomhais ag innse do chàch dè cho trom ’s dè cho cruaidh ’s a tha an càs, Cho trom ’s a tha an gaol ’s cho cruaidh ’s a tha an càs.

[Preseantair] ’S iomadh bàrd a chaidh a ghluasad gu dàn air sailleibh a’ ghaoil, an toileachais agus a’ bhròin a bheir e do neach. Ann an ‘Òran Eile’, tha Uilleam Ros ag innse ann an dòigh gu math pearsanta mun a’ chràdh a dh’adhbhraich an gaol dha fhèin.

[An t-Oll Uilleam MacGill’Ìosa] Thachair Uilleam ri Mòr Ros ann an Steòrnabhagh agus dh’fhalbh i le duine eile. ’S anns an ‘Òran Eile’, an t-òran mu dheireadh san t-sreath de na dàin seo far a bheil e mar gum b’ ann ag ràdh, a’ fàgail a bheannachd dheireannaich, chan ann a-mhàin aig an nighean ach aig a bheatha fhèin.

Chaidh am prògram seo, Sheinn am Bàrd, a chraoladh an toiseach ann an 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

Views on `Another Song’

[Professor Willie Gillies] You see that he is looking for a yardstick that tells others how heavy and how difficult the predicament is. How heavy the love is and how difficult the predicament is.

[Presenter] Many a poet has been moved to verse due to the love, the joy and the sadness that it gives a person. In ‘Another Song’, William Ross tells in a very personal manner about the anguish that love caused himself.

[Professor Willie Gillies] William met Morag Ross in Stornoway and she went off with another man. ‘Another Song’ is, the last song in the series of these verses where he is trying to says, giving his final blessing to ... not only to the girl but to his own life.

This programme, Sheinn am Bàrd, was first broadcast in 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic Gàidhlig

Beachdan air `Òran Eile’

[An t-Oll Uilleam MacGill’Ìosa ] Chì thu gu bheil e a’ lorg slat-tomhais ag innse do chàch dè cho trom ’s dè cho cruaidh ’s a tha an càs, Cho trom ’s a tha an gaol ’s cho cruaidh ’s a tha an càs.

[Preseantair] ’S iomadh bàrd a chaidh a ghluasad gu dàn air sailleibh a’ ghaoil, an toileachais agus a’ bhròin a bheir e do neach. Ann an ‘Òran Eile’, tha Uilleam Ros ag innse ann an dòigh gu math pearsanta mun a’ chràdh a dh’adhbhraich an gaol dha fhèin.

[An t-Oll Uilleam MacGill’Ìosa] Thachair Uilleam ri Mòr Ros ann an Steòrnabhagh agus dh’fhalbh i le duine eile. ’S anns an ‘Òran Eile’, an t-òran mu dheireadh san t-sreath de na dàin seo far a bheil e mar gum b’ ann ag ràdh, a’ fàgail a bheannachd dheireannaich, chan ann a-mhàin aig an nighean ach aig a bheatha fhèin.

Chaidh am prògram seo, Sheinn am Bàrd, a chraoladh an toiseach ann an 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

Views on `Another Song’

[Professor Willie Gillies] You see that he is looking for a yardstick that tells others how heavy and how difficult the predicament is. How heavy the love is and how difficult the predicament is.

[Presenter] Many a poet has been moved to verse due to the love, the joy and the sadness that it gives a person. In ‘Another Song’, William Ross tells in a very personal manner about the anguish that love caused himself.

[Professor Willie Gillies] William met Morag Ross in Stornoway and she went off with another man. ‘Another Song’ is, the last song in the series of these verses where he is trying to says, giving his final blessing to ... not only to the girl but to his own life.

This programme, Sheinn am Bàrd, was first broadcast in 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

slat-tomhais - yardstick

càs - difficulty, predicament

cràdh - severe pain