ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Entertainment Dibhearsan

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Video is playing in pop-over.

Gaelic Gàidhlig

Tha Tractar feumach air cliop

[Tractar] Cupa tì. Tha sinn uile feumach air cupa tì. Chan eil mise a’ faicinn duine sam bith sìos ann a sheo fad an latha, mi fhìn ’s Garry. Chan eil Garry ag ràdh mòran co-dhiù – eh? – neigh. Tha mi an dòchas nach tòisich e a’ bruidhinn.

[Tractar] Seo agad Garry. Mar a tha mi fhìn, tha esan feumach air beagan trim cuideachd. Dhia, tha breath air… Dè tha thu ag ithe? Ach aon rud a tha e dèidheil air - Extra Strongs. Math? Ag iarraidh fear eile? Tha thu feumach air.

[Tractar] Ah uill tha mi feumach air haircut.

[Tractar] Ciamar a tha a h-uile duine a’ faighinn air adhart am broinn an taigh? An tàinig na clippers a-mach fhathast? Seall am mop a tha seo. Chan eil fhios agam dè thachair gu Buster bochd ach tha mi a’ smaointinn gun robh e ri DIY shearing air choreigin aig an weekend. Cnap mòr a dhìth far a dhruim aige. O Buster, tha e èibhinn an duine... Duine? Caora! Ach ’s dòcha aig a weekend faigh sinn na deamhais a-mach às an t-sead agus faigh mi cliop. Chan eil deamhais no clippers agam nas mò.

[Tractar] Feuchaidh mi rudeigin an seo.

[Tractar] Chan eil sin dona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

Tractar needs a clip

[Tractar] A cup of tea. We all need a cup of tea. I don’t see anyone down here all day, me and Garry. Garry doesn’t say much anyway… neigh. I hope he doesn’t start talking.

[Tractar] Here’s Garry. Like myself, he needs a bit of a trim too. God, some breath on him … What are you eating? But one thing he’s fond of - Extra Strongs. Good? Want another one? You need it.

[Tractar] Ah well I need a haircut.

[Tractar] How is everyone getting on inside the house? Have the clippers come out yet? Look at this mop. I don’t know what happened to poor Buster but I think he was doing some kind of DIY shearing at the weekend. A big chunk missing from his back. Oh Buster, he’s funny that guy…Guy? Sheep! But maybe at the weekend we’ll get the shears out of the shed and I’ll get a haircut. I don’t have shears or clippers either.

[Tractar] I’ll try something here.

[Tractar] That’s not bad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic Gàidhlig

Tha Tractar feumach air cliop

[Tractar] Cupa tì. Tha sinn uile feumach air cupa tì. Chan eil mise a’ faicinn duine sam bith sìos ann a sheo fad an latha, mi fhìn ’s Garry. Chan eil Garry ag ràdh mòran co-dhiù – eh? – neigh. Tha mi an dòchas nach tòisich e a’ bruidhinn.

[Tractar] Seo agad Garry. Mar a tha mi fhìn, tha esan feumach air beagan trim cuideachd. Dhia, tha breath air… Dè tha thu ag ithe? Ach aon rud a tha e dèidheil air - Extra Strongs. Math? Ag iarraidh fear eile? Tha thu feumach air.

[Tractar] Ah uill tha mi feumach air haircut.

[Tractar] Ciamar a tha a h-uile duine a’ faighinn air adhart am broinn an taigh? An tàinig na clippers a-mach fhathast? Seall am mop a tha seo. Chan eil fhios agam dè thachair gu Buster bochd ach tha mi a’ smaointinn gun robh e ri DIY shearing air choreigin aig an weekend. Cnap mòr a dhìth far a dhruim aige. O Buster, tha e èibhinn an duine... Duine? Caora! Ach ’s dòcha aig a weekend faigh sinn na deamhais a-mach às an t-sead agus faigh mi cliop. Chan eil deamhais no clippers agam nas mò.

[Tractar] Feuchaidh mi rudeigin an seo.

[Tractar] Chan eil sin dona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

Tractar needs a clip

[Tractar] A cup of tea. We all need a cup of tea. I don’t see anyone down here all day, me and Garry. Garry doesn’t say much anyway… neigh. I hope he doesn’t start talking.

[Tractar] Here’s Garry. Like myself, he needs a bit of a trim too. God, some breath on him … What are you eating? But one thing he’s fond of - Extra Strongs. Good? Want another one? You need it.

[Tractar] Ah well I need a haircut.

[Tractar] How is everyone getting on inside the house? Have the clippers come out yet? Look at this mop. I don’t know what happened to poor Buster but I think he was doing some kind of DIY shearing at the weekend. A big chunk missing from his back. Oh Buster, he’s funny that guy…Guy? Sheep! But maybe at the weekend we’ll get the shears out of the shed and I’ll get a haircut. I don’t have shears or clippers either.

[Tractar] I’ll try something here.

[Tractar] That’s not bad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

a’ bruidhinn - talking

dèidheil - fond

seall - look

bochd - poor

èibhinn - funny

deamhais - shears