FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Going to School

A' Dol dhan Sgoil

Look@LearnGaelic - Àrd Ìre (C1)Look@LearnGaelic - Proficient (C1)

Bhidiothan a chuidicheas thu le gnàthasan-cainnte, gràmar is briathrachas. Gaelic videos to help you develop your idioms, grammar and vocabulary.

Tha an Look@LearnGaelic ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Look@LearnGaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

Subtitles: Gaelic Fo-thiotalan: Gàidhlig Subtitles: English Fo-thiotalan: Beurla Subtitles: none Às aonais fo-thiotalan Download text (Gaelic and English) Faigh an teacsa (Gàidhlig agus Beurla)

A' Dol dhan Sgoil

Gaelic Gàidhlig

A' Dol dhan Sgoil

Presenter: Angela NicAoidh ( Angela Mackay)

[ANGELA] Abair gun tugadh cothrom sgoinneil dhomhsa an t-seachdain seo chaidh - fhuair mi a dhol dhan bhun-sgoil! Rinneadh sin airson gum faicinn ciamar a bhiodh neach-teagaisg a' treòrachadh chlasaichean oir bu toigh leam a bhith nam thidsear.

Dhealbhadh smuain nam cheann - gun cuirinn litir chun na sgoile a dh'iarraidh cead gus suidhe ann an clas beò. Thàinig litir air ais thugam a' toirt cuireadh dhomh sin a dhèanamh. Bha mi air mo dhòigh.

Air an latha a shònraich iad, chaidh mi gu doras na sgoile is bhrùth mi putan an dorais. Chuireadh ceist orm tron eadar-chom, dh'fhosgladh an doras agus leigeadh a-steach mi.

Thug rùnaire na sgoile sìos trannsa fhada mi. Is abair gun robh àrainneachd àlainn aca! Bha dealbhan na cloinne air na ballachan agus bha a h-uile rud dathach agus tarraingeach. Aidh, chòrd na chunnaic mi rium!

Ach nuair a stad an dithis againn aig doras a' chlas, chuala sinn fuaim uabhasach! Theab nach do dh'fhàgadh bodhar mise! Bha an neach-teagaisg aca air a dhol dhan taigh bheag, agus, bho nach robh tidsear gan coimhead, ghabhadh brath air an t-suidheachadh. Cha do chòrd am fuaim idir rium. Droch chomharra airson neach a tha ag iarraidh teagasg a dhèanamh.

Ach fhuaireadh diofar seallaidh air a' chloinn nuair a thill an tidsear, agus cha robh ise air a dòigh. Fhuair iad trod, is abair gun do rinneadh socair an uair sin iad! Bha iad a-nis coltach ri ainglean beaga: socair, sàmhach, ciùin.

An uair sin chuir an tidsear fàilte ormsa, is thugadh a-steach dhan t-seòmar mi. Chuireadh nam shuidhe mi aig bòrd an tidseir, agus choimhead mi air na bha a' dol. An sin chunnaic mi cho gleusta 's a bha an tidsear air rudan tarraingeach a chur suas air a' bhòrd-ghlic a bh' aca air a' bhalla. Is bha dòigh aice air a' chlann a stiùireadh a bha sgoinneil. Bha dòigh bheòthail, bhlàth aice air teagasg, agus abair gun do rinneadh an obair gu dìcheallach leis a' chloinn.

Faisg air deireadh a' chlas fhuair mi cead sùil a ghabhail air an obair sin a rinneadh leotha. Bha iad uile moiteil a' sealltainn an cuid obrach dhomh. Shaoil mi gun còrdadh e rium clann a mhisneachadh gus a bhith cho math 's a b' urrainn dhaibh san sgoil.

Seadh! Bu toigh leam a bhith nam thidsear.

Sùil air ais

abair gun tugadh cothrom sgoinneil dhomhsa
rinneadh sin airson gum faicinn
dhealbhadh an smuain nam cheann
chuireadh ceist orm
dh'fhosgladh an doras
leigeadh a-steach mi
theab nach do dh'fhàgadh bodhar mise
ghabhadh brath air an t-suidheachadh
ach fhuaireadh diofar seallaidh
rinneadh socair an uair sin iad
thugadh a-steach dhan t-seòmar mi
chuireadh nam shuidhe mi
rinneadh an obair gu dìcheallach

Going to School

English Beurla

Going to School

Presenter: Angela NicAoidh ( Angela Mackay)

[ANGELA] I was given a fantastic opportunity last week - I got to visit the primary school! That was done so I could see how the teacher led classes because I would like to be a teacher.

I came up with an idea - that I would write to the school to ask permission to sit in on a real class. A letter came back to me inviting me to do that. I was delighted.

On the day they had chosen, I went to the door of the school and pressed the doorbell. I was asked a question via the intercom, the door was opened and I was allowed in.

The school secretary took me down a long corridor. And what a beautiful environment they had! The children's pictures were on the walls and everything was colourful and interesting. Yes, I liked what I saw!

But when we both stopped at the classroom door, we heard an awful noise! It nearly deafened me! Their teacher had gone to the toilet, and, because there wasn't a teacher watching them, advantage was taken of the situation. I didn't like the noise at all. A bad sign for someone who wants to teach.

But a different side of the children was seen when the teacher returned, and she was not happy. They got a row, and they became very quiet after that! They were now like little angels: peaceful, quiet, calm.

Then the teacher welcomed me, and I was taken into the room. I was seated at the teacher's table and I watched what was happening. There I saw how skilled the teacher was at putting interesting things up on the smart board they had on the wall. And she had a great way of guiding the children. She had a lively, warm manner of teaching, and the work was completed diligently by the children.

Towards the end of the class, I was allowed to look at the work they had done. They were all proud to show me their work. I though I would enjoy inspiring children to perform to the best of their ability in school.

Yes! I would like to be a teacher.

Look back

I was given a great opportunity
that was done so that I could see
I came up with an idea
I was asked a question
the door was opened
I was allowed in
I was nearly deafened
the situation was taken advantage of
but a different side was seen
they were then made quiet
I was taken into the room
I was seated
the work was done diligently

A' Dol dhan Sgoil

Gaelic Gàidhlig

A' Dol dhan Sgoil

Presenter: Angela NicAoidh ( Angela Mackay)

[ANGELA] Abair gun tugadh cothrom sgoinneil dhomhsa an t-seachdain seo chaidh - fhuair mi a dhol dhan bhun-sgoil! Rinneadh sin airson gum faicinn ciamar a bhiodh neach-teagaisg a' treòrachadh chlasaichean oir bu toigh leam a bhith nam thidsear.

Dhealbhadh smuain nam cheann - gun cuirinn litir chun na sgoile a dh'iarraidh cead gus suidhe ann an clas beò. Thàinig litir air ais thugam a' toirt cuireadh dhomh sin a dhèanamh. Bha mi air mo dhòigh.

Air an latha a shònraich iad, chaidh mi gu doras na sgoile is bhrùth mi putan an dorais. Chuireadh ceist orm tron eadar-chom, dh'fhosgladh an doras agus leigeadh a-steach mi.

Thug rùnaire na sgoile sìos trannsa fhada mi. Is abair gun robh àrainneachd àlainn aca! Bha dealbhan na cloinne air na ballachan agus bha a h-uile rud dathach agus tarraingeach. Aidh, chòrd na chunnaic mi rium!

Ach nuair a stad an dithis againn aig doras a' chlas, chuala sinn fuaim uabhasach! Theab nach do dh'fhàgadh bodhar mise! Bha an neach-teagaisg aca air a dhol dhan taigh bheag, agus, bho nach robh tidsear gan coimhead, ghabhadh brath air an t-suidheachadh. Cha do chòrd am fuaim idir rium. Droch chomharra airson neach a tha ag iarraidh teagasg a dhèanamh.

Ach fhuaireadh diofar seallaidh air a' chloinn nuair a thill an tidsear, agus cha robh ise air a dòigh. Fhuair iad trod, is abair gun do rinneadh socair an uair sin iad! Bha iad a-nis coltach ri ainglean beaga: socair, sàmhach, ciùin.

An uair sin chuir an tidsear fàilte ormsa, is thugadh a-steach dhan t-seòmar mi. Chuireadh nam shuidhe mi aig bòrd an tidseir, agus choimhead mi air na bha a' dol. An sin chunnaic mi cho gleusta 's a bha an tidsear air rudan tarraingeach a chur suas air a' bhòrd-ghlic a bh' aca air a' bhalla. Is bha dòigh aice air a' chlann a stiùireadh a bha sgoinneil. Bha dòigh bheòthail, bhlàth aice air teagasg, agus abair gun do rinneadh an obair gu dìcheallach leis a' chloinn.

Faisg air deireadh a' chlas fhuair mi cead sùil a ghabhail air an obair sin a rinneadh leotha. Bha iad uile moiteil a' sealltainn an cuid obrach dhomh. Shaoil mi gun còrdadh e rium clann a mhisneachadh gus a bhith cho math 's a b' urrainn dhaibh san sgoil.

Seadh! Bu toigh leam a bhith nam thidsear.

Sùil air ais

abair gun tugadh cothrom sgoinneil dhomhsa
rinneadh sin airson gum faicinn
dhealbhadh an smuain nam cheann
chuireadh ceist orm
dh'fhosgladh an doras
leigeadh a-steach mi
theab nach do dh'fhàgadh bodhar mise
ghabhadh brath air an t-suidheachadh
ach fhuaireadh diofar seallaidh
rinneadh socair an uair sin iad
thugadh a-steach dhan t-seòmar mi
chuireadh nam shuidhe mi
rinneadh an obair gu dìcheallach

Going to School

English Beurla

Going to School

Presenter: Angela NicAoidh ( Angela Mackay)

[ANGELA] I was given a fantastic opportunity last week - I got to visit the primary school! That was done so I could see how the teacher led classes because I would like to be a teacher.

I came up with an idea - that I would write to the school to ask permission to sit in on a real class. A letter came back to me inviting me to do that. I was delighted.

On the day they had chosen, I went to the door of the school and pressed the doorbell. I was asked a question via the intercom, the door was opened and I was allowed in.

The school secretary took me down a long corridor. And what a beautiful environment they had! The children's pictures were on the walls and everything was colourful and interesting. Yes, I liked what I saw!

But when we both stopped at the classroom door, we heard an awful noise! It nearly deafened me! Their teacher had gone to the toilet, and, because there wasn't a teacher watching them, advantage was taken of the situation. I didn't like the noise at all. A bad sign for someone who wants to teach.

But a different side of the children was seen when the teacher returned, and she was not happy. They got a row, and they became very quiet after that! They were now like little angels: peaceful, quiet, calm.

Then the teacher welcomed me, and I was taken into the room. I was seated at the teacher's table and I watched what was happening. There I saw how skilled the teacher was at putting interesting things up on the smart board they had on the wall. And she had a great way of guiding the children. She had a lively, warm manner of teaching, and the work was completed diligently by the children.

Towards the end of the class, I was allowed to look at the work they had done. They were all proud to show me their work. I though I would enjoy inspiring children to perform to the best of their ability in school.

Yes! I would like to be a teacher.

Look back

I was given a great opportunity
that was done so that I could see
I came up with an idea
I was asked a question
the door was opened
I was allowed in
I was nearly deafened
the situation was taken advantage of
but a different side was seen
they were then made quiet
I was taken into the room
I was seated
the work was done diligently

look@LearnGaelic is a series of videos aimed at learners of Scottish Gaelic. It features a variety of styles, including interviews with experts and Gaelic learners, monologues and conversations. Use the links above to select subtitles in English or Gaelic - or to turn them off altogether. 'S e sreath de bhidiothan gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a th' ann an look@LearnGaelic. Bidh measgachadh de mhonologan ann, agallamhan le eòlaichean is luchd-ionnsachaidh, agus còmhraidhean. Gheibhear fo-thiotalan anns a' Ghàidhlig agus ann am Beurla.