FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Books

Leabhraichean

Look@LearnGaelic - Àrd Ìre (C1)Look@LearnGaelic - Proficient (C1)

Bhidiothan a chuidicheas thu le gnàthasan-cainnte, gràmar is briathrachas. Gaelic videos to help you develop your idioms, grammar and vocabulary.

Tha an Look@LearnGaelic ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Look@LearnGaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

Subtitles: Gaelic Fo-thiotalan: Gàidhlig Subtitles: English Fo-thiotalan: Beurla Subtitles: none Às aonais fo-thiotalan Download text (Gaelic and English) Faigh an teacsa (Gàidhlig agus Beurla)

Leabhraichean

Gaelic Gàidhlig

Leabhraichean

Presenter: Angela NicAoidh (Angela Mackay)

[ANGELA] Marbhaidh uidheaman leughaidh didseatach - leabhraichean-d - leabhraichean traidiseanta. Nochdaidh am beachd seo tric is minic an-diugh, nach nochd?

Tha leabhraichean-d grinn agus goireasach agus gabhaidh iad na mìltean de leabhraichean. Tha fear agam. Togaidh mi orm gu trèana no bus leis an leabhard na mo phòcaid. Nam bithinn airson a' cheart uimhir de leabhraichean traidiseanta a thoirt leam, bhithinn feumach air bhan.

Tha an sgrìon a th' air an leabhar-d snog agus furasta a leughadh; leughaidh tu leabhar-d airson ùine mhòr agus chan fhàs do shùilean goirt. Òrdaichidh tu leabhraichean ùra air an inneal fhèin cuideachd. Gabhaidh a cheangail ris an eadar-lìon. Gheibh thu mòran seann leabhraichean saor an asgaidh airson leabhraichean-d - leabhraichean ainmeil clasaigeach.

A thuilleadh air an sin, tha e a' toirt cothrom do sgrìobhadairean nach fhaigh air obair a chur ann an clò an cuid sgrìobhaidh fhoillseachadh gu didseatach.

Ach, am faigh an leabhar traidiseanta bàs? Ruithidh leabhar-d a-mach à cumhachd - agus cha tachair sin le leabhar. Cuideachd, bidh gu leòr nas dèidheile air a bhith a' làimhseachadh leabhraichean. A thuilleadh air an sin, còrdaidh dreach leabhraichean ri daoine - an còmhdach is eile.

Tha mi cinnteach gun robh daoine ag ràdh gun cuireadh an telebhisean às do rèidio. Cha do thachair sin. Cha do chuir telebhisean no rèidio às do leabhraichean a bharrachd - agus 's iongantach gu marbh an leabhar-d an leabhar. Chan eil fhios nach dèan e feum dhan leabhar agus do sgrìobhadh ma bhios barrachd dhaoine a' leughadh. Faodaidh na diofar meadhanan a bhith a' neartachadh a chèile.

Sin e. Bheir sinn sùil air cuid dhe na facail agus abairtean a chleachd mi.

traidiseanta

Marbhaidh uidheaman leughaidh didseatach - leabhraichean-d - leabhraichean traidiseanta.

tric is minic

Nochdaidh am beachd seo tric is minic an-diugh, nach nochd?

goireasach

Tha leabhraichean-d grinn agus goireasach agus gabhaidh iad na mìltean de leabhraichean.

togaidh

Togaidh mi orm gu trèana no bus leis an leabhar-d na mo phòcaid.

sgrìon

Tha an sgrìon a th' air an leabhar-d snog agus furasta a leughadh; leughaidh tu leabhar-d airson ùine mhòr agus chan fhàs do shùilean goirt.

òrdaichidh

Òrdaichidh tu leabhraichean ùra air an inneal fhèin cuideachd.

ann an clò

A thuilleadh air an sin, tha e a' toirt cothrom do sgrìobhadairean nach fhaigh air obair a chur ann an clò an cuid sgrìobhaidh fhoillseachadh gu didseatach.

ruithidh

Ruithidh leabhar-d a-mach à cumhachd - agus cha tachair sin le leabhar.

còrdaidh

A thuilleadh air an sin, còrdaidh dreach leabhraichean ri daoine - an còmhdach is eile.

meadhanan

Faodaidh na diofar meadhanan a bhith a' neartachadh a chèile.

Sin e. Mar sin leat an-dràsta.

Books

English Beurla

Books

Presenter: Angela NicAoidh (Angela Mackay)

[ANGELA] Digital readers - e-books - will be the death of traditional books. This opinion is voiced frequently and often nowadays, isn't it?

E-readers are neat and convenient and they can hold thousands of books. I have one. I will set off on a train or bus with the e-reader in my pocket. If I wanted to carry the same number of traditional books with me, I would need a van.

The screen on the e-reader is nice and easy to read; you can read an ebook for a long time without your eyes becoming sore. You can also order new books directly from the device itself. It can be connected to the internet. Many old books are also available free for e-readers famous classics.

On top of that, it allows authors who can't get their work into print to publish their writings digitally.

But will traditional books die out? An e-reader will run out of power and that doesn't happen with a book. Also, lots of people prefer to handle books. On top of that, people will like the appearance of books the cover and so on.

I'm sure that people said television would be the death of radio. That didn't happen. Nor did television or radio kill off books either - so it's doubtful that e-books will be the death of books. Who knows, they may even be good for books and for writing if more people are reading. The different formats could give each other a boost.

That's it. Let's take a look at some of the words and phrases I used.

traditional

Digital readers - e-books - will be the death of traditional books.

often and frequently

This opinion is voiced frequently and often nowadays, isn't it?

convenient

E-readers are neat and convenient and they'll hold thousands of books.

will set off (lit. will lift)

I will set off on a train or bus with the e-reader in my pocket.

screen

The screen on the e-reader is nice and easy to read; you can read an ebook for a long time without your eyes becoming sore.

can order (lit. will order)

You can also order new books directly from the device itself.

in print

On top of that, it allows authors who can't get their work into print to publish their writings digitally.

will run

The e-reader will run out of power - but that won't happen with a book.

will like

On top of that, people will like the appearance of books - the cover and so on.

formats (media)

The different formats could give each other a boost.

That's it. Goodbye for now.

Leabhraichean

Gaelic Gàidhlig

Leabhraichean

Presenter: Angela NicAoidh (Angela Mackay)

[ANGELA] Marbhaidh uidheaman leughaidh didseatach - leabhraichean-d - leabhraichean traidiseanta. Nochdaidh am beachd seo tric is minic an-diugh, nach nochd?

Tha leabhraichean-d grinn agus goireasach agus gabhaidh iad na mìltean de leabhraichean. Tha fear agam. Togaidh mi orm gu trèana no bus leis an leabhard na mo phòcaid. Nam bithinn airson a' cheart uimhir de leabhraichean traidiseanta a thoirt leam, bhithinn feumach air bhan.

Tha an sgrìon a th' air an leabhar-d snog agus furasta a leughadh; leughaidh tu leabhar-d airson ùine mhòr agus chan fhàs do shùilean goirt. Òrdaichidh tu leabhraichean ùra air an inneal fhèin cuideachd. Gabhaidh a cheangail ris an eadar-lìon. Gheibh thu mòran seann leabhraichean saor an asgaidh airson leabhraichean-d - leabhraichean ainmeil clasaigeach.

A thuilleadh air an sin, tha e a' toirt cothrom do sgrìobhadairean nach fhaigh air obair a chur ann an clò an cuid sgrìobhaidh fhoillseachadh gu didseatach.

Ach, am faigh an leabhar traidiseanta bàs? Ruithidh leabhar-d a-mach à cumhachd - agus cha tachair sin le leabhar. Cuideachd, bidh gu leòr nas dèidheile air a bhith a' làimhseachadh leabhraichean. A thuilleadh air an sin, còrdaidh dreach leabhraichean ri daoine - an còmhdach is eile.

Tha mi cinnteach gun robh daoine ag ràdh gun cuireadh an telebhisean às do rèidio. Cha do thachair sin. Cha do chuir telebhisean no rèidio às do leabhraichean a bharrachd - agus 's iongantach gu marbh an leabhar-d an leabhar. Chan eil fhios nach dèan e feum dhan leabhar agus do sgrìobhadh ma bhios barrachd dhaoine a' leughadh. Faodaidh na diofar meadhanan a bhith a' neartachadh a chèile.

Sin e. Bheir sinn sùil air cuid dhe na facail agus abairtean a chleachd mi.

traidiseanta

Marbhaidh uidheaman leughaidh didseatach - leabhraichean-d - leabhraichean traidiseanta.

tric is minic

Nochdaidh am beachd seo tric is minic an-diugh, nach nochd?

goireasach

Tha leabhraichean-d grinn agus goireasach agus gabhaidh iad na mìltean de leabhraichean.

togaidh

Togaidh mi orm gu trèana no bus leis an leabhar-d na mo phòcaid.

sgrìon

Tha an sgrìon a th' air an leabhar-d snog agus furasta a leughadh; leughaidh tu leabhar-d airson ùine mhòr agus chan fhàs do shùilean goirt.

òrdaichidh

Òrdaichidh tu leabhraichean ùra air an inneal fhèin cuideachd.

ann an clò

A thuilleadh air an sin, tha e a' toirt cothrom do sgrìobhadairean nach fhaigh air obair a chur ann an clò an cuid sgrìobhaidh fhoillseachadh gu didseatach.

ruithidh

Ruithidh leabhar-d a-mach à cumhachd - agus cha tachair sin le leabhar.

còrdaidh

A thuilleadh air an sin, còrdaidh dreach leabhraichean ri daoine - an còmhdach is eile.

meadhanan

Faodaidh na diofar meadhanan a bhith a' neartachadh a chèile.

Sin e. Mar sin leat an-dràsta.

Books

English Beurla

Books

Presenter: Angela NicAoidh (Angela Mackay)

[ANGELA] Digital readers - e-books - will be the death of traditional books. This opinion is voiced frequently and often nowadays, isn't it?

E-readers are neat and convenient and they can hold thousands of books. I have one. I will set off on a train or bus with the e-reader in my pocket. If I wanted to carry the same number of traditional books with me, I would need a van.

The screen on the e-reader is nice and easy to read; you can read an ebook for a long time without your eyes becoming sore. You can also order new books directly from the device itself. It can be connected to the internet. Many old books are also available free for e-readers famous classics.

On top of that, it allows authors who can't get their work into print to publish their writings digitally.

But will traditional books die out? An e-reader will run out of power and that doesn't happen with a book. Also, lots of people prefer to handle books. On top of that, people will like the appearance of books the cover and so on.

I'm sure that people said television would be the death of radio. That didn't happen. Nor did television or radio kill off books either - so it's doubtful that e-books will be the death of books. Who knows, they may even be good for books and for writing if more people are reading. The different formats could give each other a boost.

That's it. Let's take a look at some of the words and phrases I used.

traditional

Digital readers - e-books - will be the death of traditional books.

often and frequently

This opinion is voiced frequently and often nowadays, isn't it?

convenient

E-readers are neat and convenient and they'll hold thousands of books.

will set off (lit. will lift)

I will set off on a train or bus with the e-reader in my pocket.

screen

The screen on the e-reader is nice and easy to read; you can read an ebook for a long time without your eyes becoming sore.

can order (lit. will order)

You can also order new books directly from the device itself.

in print

On top of that, it allows authors who can't get their work into print to publish their writings digitally.

will run

The e-reader will run out of power - but that won't happen with a book.

will like

On top of that, people will like the appearance of books - the cover and so on.

formats (media)

The different formats could give each other a boost.

That's it. Goodbye for now.

look@LearnGaelic is a series of videos aimed at learners of Scottish Gaelic. It features a variety of styles, including interviews with experts and Gaelic learners, monologues and conversations. Use the links above to select subtitles in English or Gaelic - or to turn them off altogether. 'S e sreath de bhidiothan gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a th' ann an look@LearnGaelic. Bidh measgachadh de mhonologan ann, agallamhan le eòlaichean is luchd-ionnsachaidh, agus còmhraidhean. Gheibhear fo-thiotalan anns a' Ghàidhlig agus ann am Beurla.