menushow menuhide
ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Place names: Birds Ainmean-àite: Eòin

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here’s a vocabulary list that will be handy for people who like place names. You’ll see the following names on the maps of Scotland and this list relates to birds. Seo liosta briathrachais a bhios feumail do dhaoine a tha measail air ainmean-àite. Chithear na faclan a leanas air mapaichean na h-Alba agus tha an liosta seo ceangailte ri eòin.

English Gàidhlig  
place names ainmean-àite <))
maps mapaichean <))
dove calman <))
hen cearc <))
buzzard, kite clamhan <))
cockerel coileach <))
heron, crane (Please note this is only part of Gaelic name) corra <))
heron corra-ghritheach <))
starling druid <))
swan eala <))
bird eun <))
seagull faoileag <))
crow feannag <))
raven fitheach <))
goose gèadh <))
beak gob <))
eagle iolaire <))
wild duck lach <))
nest nead <))
cormorant sgarbh <))
duck tunnag <))