menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

Place names: BirdsAinmean-àite: Eòin

Here’s a vocabulary list that will be handy for people who like place names. You’ll see the following names on the maps of Scotland and this list relates to birds. Seo liosta briathrachais a bhios feumail do dhaoine a tha measail air ainmean-àite. Chithear na faclan a leanas air mapaichean na h-Alba agus tha an liosta seo ceangailte ri eòin.

Gàidhlig English  
ainmean-àite place names <))
mapaichean maps <))
calman dove <))
cearc hen <))
clamhan buzzard, kite <))
coileach cockerel <))
corra heron, crane (Please note this is only part of Gaelic name) <))
corra-ghritheach heron <))
druid starling <))
eala swan <))
eun bird <))
faoileag seagull <))
feannag crow <))
fitheach raven <))
gèadh goose <))
gob beak <))
iolaire eagle <))
lach wild duck <))
nead nest <))
sgarbh cormorant <))
tunnag duck <))