menushow menuhide
ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Place names: Colours Ainmean-àite: Dathan

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here’s a vocabulary list that will be handy for people who like place names. You’ll see the following names on the maps of Scotland and this list relates to colours. Sometimes you’ll see the same names for different colours in discrete areas. Don’t get too concerned about this, it’s to do with dialects. Seo liosta briathrachais a bhios feumail do dhaoine a tha measail air ainmean-àite. Chithear na faclan a leanas air mapaichean na h-Alba agus tha an liosta seo ceangailte ri dathan. Uaireannan chithear na h-aon ainmean airson dathan diofraichte ann an sgìrean eadar-dhealaichte. Na gabh cus dragh mu dheidhinn, tha e ri linn dualchainntean.

English Gàidhlig  
place names ainmean-àite <))
maps mapaichean <))
fair, pale bàn <))
yellow buidhe <))
red dearg <))
brown donn <))
dark dorcha <))
black dubh <))
white geal <))
grey, green glas <))
blue, green, azure gorm <))
grey, blue liath <))
pale, yellow odhar <))
gold òr <))
red, brown ruadh <))
green uaine <))

We have more words on another twenty words about colours.Tha barrachd faclan againn air fichead facal eile mu dheidhinn dathan.