menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

Place names: ColoursAinmean-àite: Dathan

Here’s a vocabulary list that will be handy for people who like place names. You’ll see the following names on the maps of Scotland and this list relates to colours. Sometimes you’ll see the same names for different colours in discrete areas. Don’t get too concerned about this, it’s to do with dialects.Seo liosta briathrachais a bhios feumail do dhaoine a tha measail air ainmean-àite. Chithear na faclan a leanas air mapaichean na h-Alba agus tha an liosta seo ceangailte ri dathan. Uaireannan chithear na h-aon ainmean airson dathan diofraichte ann an sgìrean eadar-dhealaichte. Na gabh cus dragh mu dheidhinn, tha e ri linn dualchainntean.

Gàidhlig English  
ainmean-àite place names <))
mapaichean maps <))
bàn fair, pale <))
buidhe yellow <))
dearg red <))
donn brown <))
dorcha dark <))
dubh black <))
geal white <))
glas grey, green <))
gorm blue, green, azure <))
liath grey, blue <))
odhar pale, yellow <))
òr gold <))
ruadh red, brown <))
uaine green <))

 

We have more words on another twenty words about colours.Tha barrachd faclan againn air fichead facal eile mu dheidhinn dathan.