menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

Place names: MountainsAinmean-àite: Beanntan

Here’s a vocabulary list that will be handy for people who like placenames. You’ll see the following names on the maps of Scotland and this list relates to hills and mountains. Seo liosta briathrachais a bhios feumail do dhaoine a tha measail air ainmean-àite. Chithear na faclan a leanas air mapaichean na h-Alba agus tha an liosta seo ceangailte ri cnuic agus beanntan.

Gàidhlig English  
ainmean-àite place names <))
mapaichean maps <))
àird height, high place <))
aisridh narrow path <))
aonach steep or high place <))
àrd high <))
bàrr top, summit <))
bealach pass <))
beanntan mountains <))
beinn mountain <))
bruthach hillside, slope <))
bun base <))
cas steep <))
cnoc hill <))
cuach heap, hollow <))
eagach jagged <))
mullach summit <))
ruighe slope <))
sìthean fairy knoll, hillock <))
slios slope <))
sròn nose, point <))
tulach knoll <))
uachdar top <))