menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

Place names: PeopleAinmean-àite: Daoine

Here’s a vocabulary list that will be handy for people who like place names. You’ll see the following names on the maps of Scotland and this list relates to people.Seo liosta briathrachais a bhios feumail do dhaoine a tha measail air ainmean-àite. Chithear na faclan a leanas air mapaichean na h-Alba agus tha an liosta seo ceangailte ri daoine.

Gàidhlig English  
ainmean-àite place names <))
mapaichean maps <))
athair father <))
banrigh queen <))
bàrd poet <))
bean wife, woman <))
bodach old man <))
ceàrd craftsman, smith <))
duine man, person <))
Gall Lowlander <))
nighean girl, daughter, young woman <))
mac son <))
màthair mother <))
mèirleach thief <))
rìgh king <))
saor carpenter <))