menushow menuhide
ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Place names: People Ainmean-àite: Daoine

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here’s a vocabulary list that will be handy for people who like place names. You’ll see the following names on the maps of Scotland and this list relates to people. Seo liosta briathrachais a bhios feumail do dhaoine a tha measail air ainmean-àite. Chithear na faclan a leanas air mapaichean na h-Alba agus tha an liosta seo ceangailte ri daoine.

English Gàidhlig  
place names ainmean-àite <))
maps mapaichean <))
father athair <))
queen banrigh <))
poet bàrd <))
wife, woman bean <))
old man bodach <))
craftsman, smith ceàrd <))
man, person duine <))
Lowlander Gall <))
girl, daughter, young woman nighean <))
son mac <))
mother màthair <))
thief mèirleach <))
king rìgh <))
carpenter saor <))