menushow menuhide
ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Place names: Animals Ainmean-àite: Ainmhidhean

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here’s a vocabulary list that will be handy for people who like place names. You’ll see the following names on the maps of Scotland and this list relates to animals and beasts. Seo liosta briathrachais a bhios feumail do dhaoine a tha measail air ainmean-àite. Chithear na faclan a leanas air mapaichean na h-Alba agus tha an liosta seo ceangailte ri ainmhidhean is beathaichean.

English Gàidhlig  
place names ainmean-àite <))
maps mapaichean <))
cow <))
badger broc <))
antler cabar <))
cat cat <))
sheep caora <))
cearc hen <))
dog <))
cattle crodh <))
stag damh <))
otter dòbhran <))
deer fiadh <))
goat gobhar <))
hound madadh <))
pig muc <))
seal ròn <))
fox sionnach <))