menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

Place names: AnimalsAinmean-àite: Ainmhidhean

Here’s a vocabulary list that will be handy for people who like place names. You’ll see the following names on the maps of Scotland and this list relates to animals and beasts. Seo liosta briathrachais a bhios feumail do dhaoine a tha measail air ainmean-àite. Chithear na faclan a leanas air mapaichean na h-Alba agus tha an liosta seo ceangailte ri ainmhidhean is beathaichean.

Gàidhlig English  
ainmean-àite place names <))
mapaichean maps <))
cow <))
broc badger <))
cabar antler <))
cat cat <))
caora sheep <))
cearc hen <))
dog <))
crodh cattle <))
damh stag <))
dòbhran otter <))
fiadh deer <))
gobhar goat <))
madadh hound <))
muc pig <))
ròn seal <))
sionnach fox <))