menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

Discussing children A’ bruidhinn mu chloinn

The videos on this page will help you to learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

  • Asking someone if they have children A bheil clann agaibh?
  • I have a son / daughter Tha mac / nighean agam
  • Saying that you have children Tha triùir mhac / nighean againn.
  • Counting people A' cunntadh daoine
  • Telling someone to hurry up Greasaibh oirbh!

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile: