menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

Giving instructions A’ toirt seachad òrduighean

The videos on this page will help you to learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

  • Telling someone to sit down Ag ràdh ri cuideigin suidh sìos
  • Telling someone to wait a minute Ag ràdh ri cuideigin fuireach mionaid
  • Encouraging someone to do something A' brosnachadh cuideigin gus rudeigin a dhèanamh
  • Telling someone to close the window Ag ràdh ri cuideigin an uinneag a dhùnadh
  • Telling someone to open their mouth Ag ràdh ri cuideigin am beul fhosgladh
  • Telling someone to stop doing something Ag ràdh ri cuideigin sguir de rudeigin
  • Telling someone not to do something Ag ràdh ri cuideigin gun rudeigin a dhèanamh

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile: