FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Winning and losing A’ buannachd is a’ call

I didn't winCha do bhuannaich

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

an do bhuannaich thu càil? did you win anything?

cha do bhuannaich no (to an do bhuannaich …?)

an do chaill thu? did you lose?

cha do chaill no (to an do chaill …?)

Caill can also relate to mislaying an item.

chaill mi mo sporan I lost my purse

an do chaill thu am bus? did you miss the bus?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Girl Haidh, Chatrìona.
A bheil thu deiseil fhathast?
Hi Katrina.
Are you finished yet?
Catrìona Tha. Yes.
Girl An do bhuannaich thu càil? Did you win anything?
Catrìona Cha do bhuannaich.
Bhuannaich Philip a h-uile càil.
Meal do naidheachd, Philip.
No.
Philip won everything.
Congratulations Philip.
Philip Tapadh leat, a Chatrìona. Thank you, Katrina.
Mother Trobhad, a Philip.
Tha am Press and Journal ag iarraidh dealbh.
Let’s go, Philip.
The Press and Journal want a picture.
Mother Obh obh.
Dè tha ceàrr?
An do chaill thu?
Oh dear.
What’s wrong?
Did you lose?
Daughter Cha do chaill. Bhuannaich mi. No. I won.
Mother Bhuannaich thu?
Meal do naidheachd!
Ach dè tha ceàrr ma-thà?
You won?
Congratulations!
But what’s wrong then?
Daughter Thuirt Seumas Canon nach robh e a' dol a bhruidhinn rium a-rithist. James Canon said he wasn’t going to speak to me again.
Mother Obh, obh.
An do chaill Seumas?
Oh dear.
Did James lose?
Daughter Cha do chaill.
Bhuannaich Seumas bonn nam balach.
No.
James won the boys’ medal.
Mother Meal do naidheachd, a Sheumais.
Rinn thu glè mhath.
Ach, dè tha ceàrr air Seumas ma-thà?
Congratulations, James.
You did very well.
But, what’s wrong with James then?
Daughter Chaill Stacey Canon, piuthar Sheumais. Stacey Canon, James’ sister, lost.