menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Grammar Gràmar

Look@​LearnGaelic

Gheibhear fuasgladh air iomadh cheist tro na bhidiothan seo Let these videos help with your grammar dilemmas

Derek MacAoidh talking about colours
Mìrean

Although this site is aimed at school pupils, it explains Gaelic grammar in simple terms Ged a tha an làrach seo ag amas air sgoilearan, tha e a’ mìneachadh gràmar na Gàidhlig ann an cainnt shìmplidh

Look@LearnGaelic screenshot

This site is aimed at school pupils, but the units are also suitable for learners Tha an làrach seo ag amas air sgoilearan ach tha aonadan ann a tha freagarrach do luchd-ionnsachaidh

Taic agus faidhleachan fuaime do luchd-ionnsachaidh aig a bheil beagan Gàidhlig mar-thà Comprehensive guides to grammar with sound files are available. This site is best for learners who already have some Gaelic