menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

SurnamesSloinnidhean

There are plenty of names in Scotland that either are derived from the Gaelic names, or there are Gaelic variations. Many names have masculine and feminine forms, so the surname will change according to the person’s gender. Mac (son of) for males and nic (daughter of), for females. Tha tòrr shloinnidhean Albannach a tha a’ tighinn o ainmean Gàidhlig no bho eadar-theangaichean Ghàidhlig. Tha ainmean boireann is fireann ann a rèir gnè dhaoine air a bheil an t-ainm.

Name Sloinneadh: Fireann (Male)   Sloinneadh: Boireann (Female)  
Anderson MacAnndrais <)) NicAnndrais <))
Black MacIlleDhuibh <)) NicIlleDhuibh <))
Cameron Camshron <)) Chamsron <))
Campbell Caimbeul <)) Chaimbeul <))
Fraser Friseal <)) Fhriseal <))
Gilchrist MacIllechriosda <)) NicIllechriosda <))
Gillies MacIllìosa <)) NicIllìosa <))
Macdonald MacDhòmhnaill; Dòmhnallach <)) NicDhòmhnaill; Dhòmhnallach <))
MacKenzie MacChoinnich <)) NicCoinnich <))
MacLeod MacLeòid <)) NicLeòid <))
MacNeil MacNèill <)) NicNèill <))
MacSween MacSuain <)) NicSuain <))
Matheson MacMhathain <)) NicMhathain <))
Murray Moireach <)) Mhoireach <))
Nicol/Nicolson MacNeacail <)) NicNeacail <))
Robertson Robasdan; MacDhonnchaidh <)) Robasdan; NicDhonnchaidh <))
Smith Mac a’ Ghobhainn <)) Nic a’ Ghobhainn <))
Stewart Stiùbhart <)) Stiùbhart <))
Thomson MacThòmais <)) NicThòmais <))
Wilson MacUilleim <)) NicUilleim <))