menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

I'm happy to hear thatTha mi toilichte sin a chluinntinn

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

I am happy to hear that – tha mi toilichte sin a chluinntinn

happy, glad – toilichte

I got a new job – fhuair mi obair ùr

good news - deagh naidheachd

that is good – tha sin math

Anna Halò a Mhàiri. Hello Mary.
Màiri Halò Anna. Hello Anne.
Anna A bheil càil às ùr? Is there anything new?
Màiri Chan eil.
A bheil càil às ùr agaibh fhèin?
Ciamar a tha an duine agaibh?
No.
Is there anything new with yourselves?
How’s your husband?
Anna Ò tha e glè mhath.
Tha e air falbh an-dràsta.
Fhuair e obair ann an Obar Dheathain.
Oh he’s very well.
He’s away just now.
He got a job in Aberdeen.
Màiri Tha mi toilichte sin a chluinntinn.
Sin thu.
I’m pleased to hear that.
That’s you.
Anna Ò tapadh leat! Oh, thank you!
Man Halò Iain.
Dè do chor?
Hello John.
How are you?
Iain Cor math.
Dè do chor fhèin?
Good.
How’s yours?
Man Dìreach an àbhaist.
Dè tha thu a’ dèanamh an-dràsta?
Just the usual.
What are you doing just now?
Iain Fhuair mi obair ùr. I got a new job.
Man Ò, tha mi toilichte sin a chluinntinn.
Càite?
Oh, I’m pleased to hear that.
Where?
Iain Thall ann am Pàislig.
Seo i a’ tighinn.
Halò, a ghràidh.
Over in Paisley.
Here she is coming.
Hello, dear.
< >