ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Stating intentions and expectations Ag innse dè tha san amharc

She expects... Tha dùil aice ri...

tha dùil agam ri… - I expect …

Dùil can be used with ri to state expectation.

tha dùil agam ri droch aimsir – I expect bad weather

tha dùil aice ri leanabh – she is expecting a baby

tha dùil aice ri droch aimsir – she is expecting bad weather

a bheil dùil agad ri droch aimsir? – are you expecting bad weather?

a bheil dùil agad …? - do you expect …?

a bheil dùil agaibh …? - do you expect …? (plural/polite)

cha robh dùil agam ri … – I was not expecting …

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Daughter Halò, a mhamaidh. Hello, mum.
Mother Halò m’ eudail.
Càit a bheil thu a’ dol?
Hello, darling.
Where are you going?
Daughter Tha mi a' dol chun na bùtha. I’m going to the shop.
Mother A bheil dùil agad ri droch aimsir? Did you expect bad weather?
Daughter Tha. Yes.
Son Madainn mhath. Good morning.
Father Madainn mhath. Good morning.
Mother Madainn mhath.
Dè tha seo?
Good morning.
What’s this?
Son Rinn sinn bracaist dhuibh, a Mhamaidh. We made breakfast for you, mummy.
Mother Ò, cha robh dùil agam ri seo idir.
Tapadh leibh.
Oh, I didn’t expect this at all.
Thank you.
Son Rinn mi cairt cuideachd a mhamaidh. I made a card too mummy.
Mother Tapadh leat, a ghràidh.
Tha sin brèagha.
Thank you, dear.
That’s lovely.
Woman 1 Ò, fuirich mionaid. Oh, wait a minute.
Woman 2 Carson a tha thu a’ coimhead an sin? Why are you looking there?
Woman 1 An nighean agam.
Tha dùil aice ri leanaibh.
My daughter.
She’s expecting a baby.
Woman 2 A bheil gu dearbha.
Cuin?
Is she indeed.
When?
Woman 1 A’ chiad seachdain anns an Lùnastal. The first week in August.
Woman 2 Feumaidh mi fhìn rudeigin a cheannach dhi cuideachd. I must buy something for her too.