ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Stating intentions and expectations Ag innse dè tha san amharc

Didn't you intend to... ?Nach robh dùil agad...?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

nach robh dùil agad ...? didn’t you intend …?

fònadh phoning

nach robh dùil agad fònadh gu Niall? didn’t you intend to phone Neil?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man 1 Madainn mhath. Good morning.
Man 2 Ciamar a tha thu an-diugh? How are you today?
Man 1 Chan eil adhbhar a bhith a’ gearan.
Ciamar a tha thu fhèin?
Nach robh dùil agad a dhol chun an dotair a-raoir?
No reason to complain.
How are you yourself?
Didn’t you intend to go to the doctor last night?
Man 2 Bha, ach cha robh tìde agam.
Thèid mi ann a-nochd.
Yes, but I didn’t have time.
I’ll go tonight.
Wife Halò, a ghràidh. Hello, dear.
Husband Nach robh dùil agad spaghetti a dhèanamh a-nochd? Didn’t you intend to make spaghetti tonight?
Wife Bha, ach bha a’ chearc seo againn anns a’ frids, ’s feumaidh sinn a h-ithe an toiseach. Yes, but this chicken was in the fridge, and we need to eat it first.
Husband Chan eil e gu diofar.
’S toigh leam cearc.
A bheil thu ag iarraidh orm am buntàta a ghlanadh?
Never mind.
I like chicken.
Do you want me to clean the potatoes?
Wife Tha, tapadh leat. Yes, thank you.
Woman Nach robh dùil agad fònadh gu Niall a-nochd? Didn’t you intend to phone Neil tonight?
Man Murt!
Bha, cha robh cuimhne agam.
Tha e ro anmoch a-nis.
Heck!
Yes, I forgot.
It’s too late now.
Woman Carson a tha thu airson bruidhinn ris? Why do you want to speak to him?
Man Chan eil e gu diofar.
Chì mi a-màireach e aig an oifis.
It doesn’t matter.
I’ll see him tomorrow at the office.