ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Expressing needs A’ cur feuman an cèill

You must hurry up. (plural / polite)Feumaidh sibh greasad oirbh.

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

feumaidh tu greasad ort – you must hurry up

feumaidh sibh greasad oirbh – you must hurry up (plural / polite)

an toiseach – first

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Shop tannoy Tha a’ bhùth a’ dùnadh ann an còig mionaidean.
Tha a’ bhùth a’ dùnadh ann an còig mionaidean.
The shop closes in five minutes.
The shop closes in five minutes.
Woman 1 Feumaidh sibh greasad oirbh.
Tha a’ bhùth a’ dùnadh ann an còig mionaidean.
You need to hurry up.
The shop closes in five minutes.
Woman 2 Glè mhath.
Cha bhi mi fada.
Very good.
I won’t be long.
Man Dè bha thu a’ dèanamh? What were you doing?
Girl Bha mi a’ dèanamh deiseil. I was getting ready.
Mother Feumaidh sibh greasad oirbh.
Tha am bus a’ falbh ann an còig mionaidean.
You need to hurry up.
The bus leaves in five minutes.
Man Feumaidh.
Tiugainn.
Yes.
Let’s go.
Girl Tìoraidh. Cheerio.
Mother Tìoraidh an-dràsta. Cheerio for now.
Wife A bheil airgead agad? Do you have money?
Husband Tha.
Tha deich notaichean agam an seo.
Sin thu.
Yes.
I have ten pounds here.
There you are.
Wife Tapadh leat.
Am faod mi dà thicead fhaighinn, mas e ur toil e?
Tapadh leibh. Cuin a tha am film a’ tòiseachadh?
Thank you.
Can I get two tickets, please?
Thank you.
When does the film start?
Female Staff Aig leth-uair an dèidh seachd. At half past seven.
Wife Tapadh leibh.
A bheil thu a’ tighinn?
Thank you.
Are you coming?
Husband Tha.
Ach feumaidh mi a dhol dhan taigh-bheag an toiseach.
Yes.
But I have to go to the toilet first.
Wife Feumaidh tu greasad ort ma-thà.
Tha am film a’ tòiseachadh ann an còig mionaidean.
You have to hurry up then.
The film starts in five minutes.