ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Describing People Ag innse cò ris a tha daoine coltach

He has blonde hairTha falt bàn air

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

falt hair

tha falt … air he has … hair

tha falt … oirre she has … hair

fada long

goirid short

bàn fair

dubh black

ruadh red, ginger

donn brown

tha falt dubh air he has black hair

tha falt bàn air he has fair hair

tha falt fada, ruadh oirre she has long, red hair

In some dialects gruag is used for 'hair'.

gruag hair

tha gruag bhàn air he has fair hair

feusag a beard

tha feusag mhòr air he has a big beard

stais a moustache

tha stais dhubh air he has a black moustache

Notice that gruag, feusag and stais cause lenition in the adjective (an h after the first consonant) as they are feminine nouns.

anns a’ bhad immediately

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman Mmm,tha seo math.
Co às a tha e?
Mmm, this is good.
Where is it from?
Man ’S e fìon Astràilianach a th’ ann. It’s Australian wine.
Woman Tha i math. It’s good.
Man Uill, a bheil thu eòlach air Anndra? Well, do you know Andrew?
Woman Chan eil.
Cò ris a tha e coltach?
No.
What’s he like?
Man Tha e àrd agus tha falt dubh air. He’s tall and he has black hair.
Woman Chan eil.
Chan eil mi eòlach air.
No.
I don’t know him.
Man À, seo e a’ tighinn. Ah, here he is coming.
Anndra Feasgar math, Iain.
Halò. Feasgar math.
Good afternoon, Iain.
Hello. Good afternoon.
Iain Seo Ciorstaidh NicLeòid.
Anndra MacThòmais.
This is Kirsty MacLeod.
Andrew Thomson.
Anndra Halò. Hello.
Ciorstaidh Halò. Hello.
Woman Fichead not!
Aidh!
Trobhad Alasdair.
Twenty pounds!
Aye!
Come on Alasdair.
Female Staff Tapadh leibh.
Sin fichead not ach sgillinn, mas e ur toil e.
Thank you.
That’s twenty pounds but a penny, please. (£19.99)
Woman A bheil sibh gabhail cairtean creideis? Do you take credit cards?
Female Staff Tha. Yes.
Woman Och, càit a bheil thu?
Am balach agam, Alasdair.
Tha falt bàn air.
Och, càit a bheil e?
Och, where are you?
My son, Alasdair.
He has blonde hair.
Och, where is he?
Female Staff Sin e. There here is.
Woman Trobhad Alasdair.
Anns a’ bhad!
Come on Alasdair.
Immediately!