ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Describing People Ag innse cò ris a tha daoine coltach

What is it like?Cò ris a tha e coltach?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

what is … like? – cò ris a tha … coltach?

This can refer to appearance or personality!

what is he like? – cò ris a tha e coltach?

what is she like? – cò ris a tha i coltach?

what are they like? – cò ris a tha iad coltach?

he is … - tha e …

big / large - mòr

he is big - tha e mòr

she is … - tha i …

small / little - beag

she is small / little – tha i beag

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Dè an t-ainm a th’ air? What’s his name?
Woman Hulk.
Hulk Hogan.
Hulk.
Hulk Hogan.
Man Co ris a tha e coltach? What’s he like?
Woman Tha e mòr. He is big.
Man Ò. Oh.
Girl Seo iad. Here they are.
Girl 2 Co ris a tha i coltach? What’s she like?
Girl Tha i beag. She is small.
Man Halò, a Chiorstaidh.
Seo Anna.
Hello, Kirsty.
This is Anna.
Ciorstaidh Halò, Anna.
Thig a-steach.
Hello, Anna.
Come in.
Anna Tapadh leat. Thank you.
Female Staff Co ris a tha e coltach? What’s he like?
Female Customer Ò, tha e mòr. Oh, he is big.
Female Staff Seo? This?
Female Customer Eh? Eh?