ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Describing People Ag innse cò ris a tha daoine coltach

Do you know...? (plural / polite)A bheil sibh eòlach air...?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

a bheil thu eòlach air …? do you know …?

a bheil thu eòlach air? do you know him?

a bheil thu eòlach oirre? do you know her?

tha mi eòlach air I know him

chan eil mi eòlach oirre I don’t know her

a bheil thu eòlach air Anndra? do you know Andrew?

a bheil thu eòlach air Niall Moireasdan? do you know Neil Morrison?

a bheil thu eòlach air Anna? do you know Anne?

àlainn lovely

tha thu àlainn you are lovely

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man 1 Gabhaibh mo leisgeul.
A bheil sibh eòlach air Niall Moireasdan?
Excuse me.
Do you know Neil Morrison?
Man 2 B’ àill leibh? Pardon?
Man 1 Niall Moireasdan – a bheil sibh eòlach air Niall Moireasdan? Neil Morrison – do you know Neil Morrison?
Man 2 Chan eil.
Chan eil mi eòlach air.
Tha mi duilich.
No.
I don’t know him.
I’m sorry.
Man 1 Ceart. OK.
Man 1 Gabhaibh mo leisgeul, a bheil sibh eòlach air Niall Moireasdan, 30 Sràid Fhrangain? Excuse me, do you know Neil Morrison, 30 Francis Street?
Man 3 Tha.
Tha mi eòlach air.
Sin an taigh aige.
Yes.
I know him.
That’s his house.
Man 1 Tapadh leibh. Thank you.
Man 3 ’S e ur beatha. You’re welcome.
Woman 1 Tha sin bòidheach! That’s beautiful!
Woman 2 Ghia! Oh yuck!
Woman 1 Nach toigh leat e? Do you not like it?
Woman 2 Cha toigh l'.
Tha e grànda.
No.
It’s horrible.
Father Deiseil? Ready?
Girl Tha. Yes.
Father Tha sin bòidheach.
Tha thu àlainn, a ghràidh!
That’s pretty.
You look lovely, dear!
Mother Tiugainn, ma-thà. Let’s go, then.
Father Tha sinn a’ tighinn. We’re coming.