ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying where you’re going Ag innse càit a bheil thu a’ dol

Where are you going?Càit a bheil thu / sibh a' dol?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

where are you going? – càite a bheil sibh a’ dol?

I’m going… - tha mi a’ dol …

we’re going… - tha sinn a’ dol …

I’m going out - tha mi a’ dol a-mach

I’m going home - tha mi a’ dol dhachaigh

I’m staying at home – tha mi a’ fuireach aig an taigh

Stornoway – Steòrnabhagh

Inverness – Inbhir Nis

London – Lunnainn

Aberdeen – Obar Dheathain

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Teacher Càit a bheil sibh a’ dol? Where are you going?
Teacher Càit a bheil sibh a’ dol? Where are you going?
 
Man Càit a bheil thu a’ dol? Where are you going?
Man 2 Tha mi ag iarraidh sguab. I want a broom.
 
Woman Gabhaibh mo leisgeul. Excuse me.
Female Staff Càit a bheil sibh a’ dol? Where are you going?
Woman Steòrnabhagh. Stornoway.
Female staff Glè mhath, ma-thà. Very good, then.