ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Doing things A’ dèanamh rudan

The softer, the betterMar as buige, 's ann as fheàrr

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

a sail - seòl

hold – grèim

this is the smallest sail - seo an seòl as lugha

keep hold of it – cùm grèim air

why not ...? - carson nach …?

A direct order such as bi sàmhach! (be quiet!) can be given a little more politely by framing it as a question:

why don’t you be quiet? – carson nach bi thu sàmhach?

If carson is left out the meaning changes slightly:

won’t you be quiet! – nach ist thu!

A question can also be used as a suggestion:

why don’t we go out? - carson nach tèid sinn a-mach?

why don’t you lift …? - carson nach tog thu …?

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Instructor An tèid agad air snàmh? Will you manage to swim?
Boy Thèid. Yes.
Instructor Glè mhath.
Bidh thu ceart gu leòr nuair a thèid sinn a-mach air an loch, ma-thà.
Very good.
You will be alright when we go out onto the loch, then.
Boy Carson nach tèid sinn a-mach an-dràsta fhèin? Why don’t we go out right now?
Instructor Thèid sinn a-mach a-rithist.
Feumaidh tu seo ionnsachadh an toiseach.
Seo an seòl as lugha.
Cùm grèim air agus feuch nach tuit thu.
We’ll go out again.
You need to learn this first.
This is the smallest sail.
Keep hold of it and try not to fall.
Boy Carson nach d’ fhuair mise seòl mòr àrd? Why didn’t I get a large, high sail?
Instructor Tha e nas sàbhailte seòl beag a chleachdadh an toiseach.
Nuair a dh’fhàsas tu nas fheàrr, gheibh thu seòl mòr.
Nise, cùm grèim air an t-seòl agus cùm do chasan mar seo.
It’s safer to use a small sail at first.
When you get better, you’ll get a large sail.
Now, keep hold of the sail and keep your feet like this.