ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about abilities and permission A’ bruidhinn mu chomasan agus cead

I can't...Chan urrainn dhomh...

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

chan urrainn dhomh... I cannot…

chan urrainn dhomh seinn I can’t sing

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man A bheil sibh airson dannsa? Do you want to dance?
Woman Tha mi duilich.
Chan urrainn dhomh dannsa.
I’m sorry.
I can’t dance.
Man Siuthadaibh. Go on.
Woman Chan urrainn dhomh. I can’t.
Man Dìreach aon dannsa. Just one dance.
Woman Mo chreach ’s a thàinig.
Dìreach aon dannsa ma-thà.
Oh my goodness me.
Just one dance then.
Man Cuin a tha e a’ tòiseachadh? When does it start?
Woman Chan eil e a’ tòiseachadh gu ochd uairean.
Tha tìde gu leòr ann.
It doesn’t start till eight o’ clock.
There’s enough time.
Man Chan urrainn dhomh seo a dhèanamh. I can’t do this.
Woman Fuirich mionaid.
Trobhad an seo.
Wait a minute.
Come here.
Man Tapadh leat, a ghràidh. Thank you, dear.
Woman 1 Seall seo. Look at this.
Woman 2 Dè th’ ann? What is it?
Woman 1 An urrainn dhut seinn? Can you sing?
Woman 2 Chan urrainn.
Chan urrainn dhomh seinn idir.
A bheil thu airson a dhol ann?
No.
I can’t sing at all.
Do you want to go?
Woman Tha.
Sin Diciadain aig leth-uair an dèidh seachd ann an Eaglais Phartaig a Deas.
Yes.
That’s Wednesday at half past seven in South Partick Church.