ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Dealing with people A’ dèiligeadh ri daoine

I'll meet you at seven o' clockCoinnichidh mi riut aig seachd uairean

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

coinnichidh mi ribh (plural/polite) – I will meet you

coinnichidh mi riut aig an doras – I will meet you at the door

càit an coinnich sinn? – where will we meet?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman 1 Tha mi airson a dhol a-steach an seo. I want to go in here.
Woman 2 Feumaidh mise a dhol dhan bhanca.
Càit am bi thu?
I need to go to the bank.
Where will you be?
Woman 1 Coinnichidh mi riut an seo, aig an doras. I’ll meet you here, at the entrance.
Woman 2 Glè mhath.
Chì mi an seo thu aig trì uairean.
Am bi sin ceart gu leòr?
Very well.
I’ll see you here at three o’ clock.
Will that be alright?
Woman 1 Bidh. Yes.
Woman Cuin a chì mi sibh? When will I see you?
Man 1 Aig leth-uair an dèidh sia. At half past six.
Woman Ceart. Ok.
Man 1 Ach càite? But where?
Woman Coinnichidh mi ribh an seo. I’ll meet you here.
Man 1 Ceart ma-thà. Ok then.
Woman Tìoraidh an-dràsta. Cheerio for now.
Man 1 Tìoraidh. Cheerio.
Woman Cuin a chì mi sibh? When will I see you?
Man 1 Aig leth-uair an dèidh sia. At half past six.
Woman Ceart. Ok.
Man 1 Ach càite? But where?
Woman Coinnichidh mi ribh an seo. I’ll meet you here.