ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Discussing everyday routine A’ bruidhinn mu rudan làitheil

What do you do on Monday nights?Dè bhios tu a' dèanamh Oidhche Luain?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dè bhios sibh a’ dèanamh? what do you do? (plural/polite)

This is how to ask what someone habitually does.

Oidhche Luain Monday night

Oidhche Mhàirt Tuesday night

Oidhche Haoine Friday Night

clas oidhche evening class

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Oidhche Haoine a-rithist.
Dè bhios tu a' dèanamh oidhche Haoine?
Friday night again.
What do you do on a Friday night?
Woman Uaireannan, bidh mi a’ dol a-mach.
Ach mar as trice, bidh mi a’ coimhead air an telebhisean.
Sometimes, I go out.
But I usually watch television.
Man A bheil thu ag iarraidh a dhol a-mach a-nochd? Do you want to go out tonight?
Woman Càite? Where?
Man Dhan taigh-dhealbh? To the cinema?
Woman Glè mhath.
Cuin?
Very good.
When?
Man Aig leth-uair an dèidh ochd? At half past eight?
Woman Seadh.
Chì mi aig an taigh-dhealbh thu aig leth-uair an dèidh ochd.
Yes.
I’ll see you at the cinema at half past eight.
Man Halò.
Càit a bheil thu a’ dol?
Hello.
Where are you going?
Man 2 Tha mi a’ dol a chluich squash.
Am bi thu fhèin a’ cluich squash?
I'm going to play squash.
Do you play squash yourself?
Man Cha bhi, ach... No, but...
Man 2 A bheil thu ag iarraidh gèam? Do you fancy a game?
Man Tha gu dearbh. Yes indeed.
Man 2 Cuin? When?
Man Chan eil fhios agam. I don’t know.
Man 2 Oidhche Luain.
Dè bhios tu a' dèanamh oidhche Luain?
Monday night.
What do you do on Monday night?
Man Bidh mi dol gu clas oidhche.
Oidhche Mhàirt?
I go to a evening class.
Tuesday night?
Man 2 Glè mhath.
Oidhche Mhàirt ma-thà.
Very good.
Tuesday night then.