FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Discussing your life A’ bruidhinn mu do bheatha

Where did you learn swimming? Càit an do dh'ionnsaich thu snàmh?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dh’ionnsaich mi I learnt

an-uiridh last year

cuin a dh’ionnsaich thu? when did you learn?

Gleann Comhann Glencoe

a’ sgitheadh skiing

anns an sgoil in (the) school

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Instructor Seo Gemma. Here Gemma.
Gemma Chan eil mi gan iarraidh. I don’t need them.
Instructor Carson nach eil? Why not?
Gemma Dh’ionnsaich mi snàmh. I learned to swim.
Instructor Cuin a dh’ionnsaich thu? When did you learn?
Gemma Dh’ionnsaich mi an-uiridh nuair a bha sinn air ar saor-làithean. I learned last year when we were on holiday.
Instructor Glè mhath, ma-thà.
A-steach leat.
Very good then.
In you go.
Woman Halò. Hello.
Man Madainn mhath. Good morning.
Woman Tha Gàidhlig agaibh? You have Gaelic?
Man Tha. Yes.
Woman Ciamar a dh’ionnsaich sibh i? How did you learn it?
Man Dh'ionnsaich mi anns an sgoil i. I learned it in school.
Woman Rinn sibh glè mhath. Trobhadaibh a-steach. You did very well. Come in.
Man Tapadh leibh. Thank you.
Man 1 Càite a bheil thu a’ dol air saor-làithean am-bliadhna? Where are you going on holiday this year?
Man 2 Tha mi a’ dol a Ghleann Comhann. I’m going to Glencoe.
Man 1 A bheil thu a’ dol a sgitheadh? Are you going to ski?
Man 2 Tha. Yes.
Man 1: Cuin a dh’ionnsaich thu sgitheadh? When did you learn to ski?
Man 2 An-uiridh. Last year.