FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Discussing your life A’ bruidhinn mu do bheatha

Where did you meet? (plural)Càit an do choinnich...?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

càit an do choinnich sibh ris? where did you meet him? (plural/polite)

choinnich mi ris I met him

glè òg very young

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman A bheil sibh ag iarraidh McDonalds? Do you want a McDonalds?
Woman 2 Tha. Yes.
Man Feumaidh mi falbh.
Feumaidh mi a dhol a dh’obair.
I have to go.
I have to go to work.
Woman 2 Ò, tha mi duilich. Oh, I’m sorry.
Man Tìoraidh an-dràsta. Cheerio for now.
Woman 2 Tìoraidh ma-thà. Cheerio then.
Woman Co às a tha e? Where’s he from?
Woman 2 Tha e à Inbhir Nis. He’s from Inverness.
Woman Agus càit an do choinnich thu ris? And where did you meet him?
Woman 2 Choinnich mi ris aig cèilidh ann an Glaschu. I met him at a ceilidh in Glasgow.
Woman Tha e glè shnog. He’s very nice.
Woman 2 Tha. Yes.
Woman Sin Alasdair, an duin’ agam.
Phòs sinn nuair a bha mi seachd deug.
That’s Alasdair, my husband.
We got married when I was seventeen.
Woman 2 Bha sibh glè òg. You were very young.
Woman Bha.
’S e Uibhisteach a bha ann.
Yes.
He was a Uistman.
Woman 2 Uibhisteach!
Càit an do choinnich sibh ris?
A Uistman!
Where did you meet him?
Woman Ann an Glaschu.
Choinnich mi ris ann an Glaschu.
Bha e air saor-làithean.
In Glasgow.
I met him in Glasgow.
He was on holiday.
Woman 2 Uill ma-thà.
Feumaidh mi falbh an-dràsta.
Ach chì mi Dihaoine sibh.
Well then.
I must be going now.
But I’ll see you on Friday.