ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying what you’ve done Ag innse dè rinn thu

What did you do? (plural)Dè rinn sibh?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

what did you do/make? – dè rinn sibh? (plural/polite)

what did you do/make? – dè rinn thu?

I did / made … - rinn mi …

I made a cake – rinn mi cèic

we made a cake – rinn sinn cèic

baking – bèicearachd

ironing – iarnaigeadh

the dishes – na soithichean

the washing – an nigheadaireachd

a drawing – dealbh

the food – am biadh

the dinner – an dinnear

the bed – an leabaidh

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Halò. Hello.
Woman Feasgar math. Good afternoon.
Man Càit an robh sibh an-dè? Where were you yesterday?
Woman Bha latha dheth agam an-dè. I had a day off yesterday.
Man Dè rinn sibh? What did you do?
Woman Chaidh mi a dh’ Inbhir Nis. I went to Inverness.
Man An robh latha math agaibh? Did you have a good day?
Woman Bha gu dearbh. Yes, indeed.
Woman Haidh, a Mhàiri. Hi, Mary.
Màiri Haidh, Anna.
Dè rinn thu a-nochd, ma-thà?
Hi, Anne.
What did you do tonight, then?
Anna Bha mi dìreach a’ coimhead air an telebhisean. I was just watching TV.
Màiri A bheil film air a-nochd? Is there a film on tonight?
Anna Tha, ann am mionaid. Yes, in a minute.
Mother Tapadh leat, a ghràidh.
Seo dadaidh a’ tighinn.
Thank you, dear.
Here’s daddy coming.
Father Glè mhath.
Dè bha sibh a’ dèanamh?
Very good.
What were you doing?
Daughter Bha sinn a’ bèicearachd. We were baking.
Father Halò, a ghràidh. Hello, dear.
Mother Feasgar math, a ghràidh. Good afternoon, dear.
Father Agus, dè rinn sibh? And, what did you make?
Daughter Rinn sinn cèic. We made a cake.