ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying how you feel Ag innse ciamar a tha thu a’ faireachdainn

There's no reason to complainChan eil adhbhar a bhith a' gearan

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

a-muigh out

chan eil ach … just …

meadhanach so-so

bochd poorly

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman Halò, Anna. Hello, Anne.
Anna Halò. Hello.
Woman Ciamar a tha thu an-diugh? How are you today?
Anna Chan eil dona.
Ciamar a tha thu fhèin?
Not bad.
How are you?
Woman Och, chan eil adhbhar a bhith a’ gearan. Och, no reason to complain.
Man Halò?
Ciamar a tha thu an-diugh?
Hello?
How are you today?
Man 2 Chan eil adhbhar a bhith a’ gearan.
Seall!
No reason to complain.
Look!
Woman Ciamar a tha thu an-diugh, a Nèill? How are you today, Neil?
Niall Chan eil adhbhar a bhith a’ gearan.
Ciamar a tha thu fhèin?
No reason to complain.
How’s yourself?
Woman Sgìth. Tired.
Niall An robh thu a-muigh a-raoir? Were you out last night?
Woman Bha.
Chaidh sinn gu dannsa anns a’ bhaile.
Yes.
We went to a dance in town.