ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Describing things and people Ag innse cò ris a tha daoine agus rudan coltach

This is greatTha seo sgoinneil

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

’s e duine … a th’ ann – he is a … man

’s e duine gasta a th’ ann – he’s a nice man

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman 1 A bheil thu eòlach air Ùisdean? Do you know Hugh?
Woman 2 Chan eil. No.
Woman 1 Nach eil?
Ò,’s e duine gasta a th’ ann.
Don’t you?
Oh, he’s a nice man.
Boy Bha a’ chlann ag obair gu trang. The children were working busily.
Mother Siuthad, a ghràidh.
Bha iad...
On you go, dear.
They were...
Boy ...a’ sgrìobhadh, a’ peantadh, a’ leughadh agus ag obair le siosar. ...writing, painting, reading and working with scissors.
Mother Ò, ’s e duine grot a th’ ann.
Siuthad a-nis.
Oh, he’s a rotten man.
On you go now.
Boy Ach cha robh Mòrag stòlda idir. But Morag wasn’t settled at all.
Wife A bheil thu ag iarraidh bainne? Do you want milk?
Guest Chan eil, tapadh leat.
Ciamar a tha Eilidh?
No, thank you.
How is Helen?
Wife Tha i glè mhath.
Tha iad a’ fuireach ann am Barraigh an-dràsta.
She’s very good.
They are living in Barra just now.
Guest A bheil?
Dè an t-ainm a th’ air an duin’ aice?
Are they?
What’s her husband’s name?
Husband Tha, Pòl. Paul.
Guest Cò às a tha e? Where’s he from?
Husband Tha e às an Òban.
’S e duine gasta a th’ ann.
He’s from Oban.
He’s a nice man.