menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

Dialogue
Woman Gabhaibh mo leisgeul.
A bheil taigh-beag faisg air an seo?
Excuse me.
Is there a toilet near here?
Park Attendant Tha.
Tionndaidhibh ris ur làimh chlì agus tha taigh-beag dìreach air ur làimh dheis.
Yes.
Turn to your left and there’s a toilet just on your right.
Woman Tapadh leibh.
Tiugainn, a ghràidh.
Thank you.
Let’s go, dear.
     
Learner Dè a-nis? What now?
Instructor Tionndaidhibh ris an làimh dheis. Turn to your right.
Learner Càit a bheil mi a’ dol a-nis? Where am I going now?
Instructor Tionndaidhibh ris an làimh chlì.
Siuthadaibh agus stadaibh aig an sgoil.
Rinn sibh glè mhath an-diugh.
Turn to your left.
On you go and stop at the school.
You did very well today.
Learner Tapadh leibh. Thank you.
     
Girl 1 Tionndaidhibh ris an làimh dheis. Turn to your right.
Girl 2 Tionndaidhibh ris an làimh chlì. Turn to your left.
Woman Gabh air do shocair, Iain. Take it easy, John.
     
Driver Feumaidh mi peatrail a cheannach. A bheil garaids faisg air an seo? I need to buy petrol. Is there a garage near here?
Passenger Tha.
Tionndaidhibh ris an làimh dheis shìos an sin.
Ma thèid thu seachad air na solais, tha e air do làimh chlì.
Yes.
Turn to your right down there.
If you go past the lights, it’s on your left.
Driver Glè mhath. Very good.