menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

The BeachAn Tràigh

Some of the world's most beautiful beaches are in Scotland.Tha cuid de na tràighean as àlainne san t-saoghal ann an Alba.

English Gàidhlig  
beach tràigh <))
on the beach air an tràigh <))

Here are some of the landscape features that you can see at the beach. Seo feadhainn de na feartan-tìre a tha ri fhaicinn aig an tràigh.

English Gàidhlig  
coast costa <))
shore cladach <))
cove, inlet geodha <))

Words that are connected to water. Seo faclan a tha ceangailte ri uisge.

English Gàidhlig  
sea muir <))
ocean cuan <))
waves tuinn <))
tide làn <))
low tide muir-tràigh <))
high tide muir-làn <))

Things to see at the beach. Rudan a chì thu aig an tràigh.

English Gàidhlig  
sand gainmheach <))
seaweed feamainn <))
shells sligean <))
harbour caladh <))
sand dune dùn gainmhich <))
boat bàta <))
crab crùbag <))

Things to do on the beach. Rudan a nì thu air an tràigh.

English Gàidhlig  
bucket bucaid <))
spade spaid <))
barefooted cas-rùisgte <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.