menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

Cities and Towns Bailtean is Bailtean-mòra

There are plenty of Gaelic place names to be found in Scotland. There are also plenty of online resources and books that will give you more information on place names and often a breakdown of the Gaelic name. Here is a list of Scottish Cities and Towns and their Gaelic equivalent. Also try the Ordnance Survey Introductions to Gaelic origins of place names in Britain and Gaelic Place-names of Scotland project. Tha tòrr ainmean-àite Gàidhlig ann an Alba. Tha tòrr ghoireasan air-loidhne agus leabhraichean le barrachd fiosrachaidh mu ainmean-àite agus mu co às a thàinig gach ainm. Is e seo liosta de dh’ainmean-àite a th’ air na bailtean. Tuilleadh ghoireasan air a’ chuspair seo air làrach an Ordnance Survey agus Ainmean-àite na h-Alba.

City Baile  
Edinburgh Dùn Èideann <))
Glasgow Glaschu <))
Dundee Dùn Dèagh <))
Aberdeen Obar Dheathain <))
Inverness Inbhir Nis <))
Stirling Sruighlea <))
Paisley Pàislig <))
East Kilbride Cille Bhrìghde an Ear <))
Livingston Baile Dhùn Lèibhe <))
Cumbernauld Comar nan Allt <))
Kircaldy Cathair Challdain <))
Dunfermline Dùn Phàrlain <))
Ayr Inbhir Àir <))
Perth Peairt <))
Kilmarnock Cille Mheàrnaig <))
Greenock Grianaig <))
Glenrothes Gleann Ràthais <))
Airdrie Àrd Ruighe <))
Falkirk An Eaglais Bhreac <))
Dumfries Dùn Fris <))

If you want to ask someone where they are from, you would say: Cò às a tha thu? Ma tha thu ag iarraidh a’ faighneachd cò às a tha cuideigin, chanadh tu: Cò às a tha thu?