menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

TimeTìm

Here’s some help on how to speak about different lengths of time in GaelicSeo beagan cuideachaidh air mar a bhruidhneas sinn mu dhiofar ùineachan sa Ghàidhlig

English Gàidhlig  
time tìm <))
second diog <))
minute mionaid <))
hour uair a thìde <))
day latha <))
week seachdain <))
weekend deireadh seachdain <))
fortnight cola-deug <))
month mìos <))
season ràith <))
year bliadhna <))
decade deichead <))
century linn <))

Times of the day Amannan den latha

English Gàidhlig  
day latha <))
morning madainn <))
afternoon, evening feasgar <))
night oidhche <))

Times of the week Amannan den t-seachdain

English Gàidhlig  
today an-diugh <))
yesterday an-dè <))
tomorrow a-màireach <))
day after tomorrow an-earar <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.