menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

PetsPeataichean

Do you have a pet? A bheil peata agad?

English Gàidhlig  
a pet peata <))
pets peataichean <))

People have many sorts of pets. You could say “tha … agam” to explain that “you have ...”. Bidh iomadh seòrsa peata aig daoine.

English Gàidhlig  
a puppy cuilean <))
a dog <))
a kitten piseag <))
a cat cat <))
rabbit coineanach <))
a guinea pig gearra-mhuc <))
a mouse luch <))
a bird eun <))
a horse each <))
a snake nathair <))

Pets’ features Feartan pheataichean

English Gàidhlig  
fur bian <))
a paw spòg <))
a claw ìne <))
whiskers ciabhagan <))
a tail earball <))
a beak gob <))
a feather ite <))
scales lannan <))

Learn some more words and phrases to help you discuss pets. Ionnsaich tuilleadh fhaclan is abairtean airson bruidhinn mu pheataichean.