menushow menuhide
ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Outlander Outlander

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)
English Gàidhlig  
Claire Sorcha <))
Jamie Seumaidh <))
Frank Frang <))
Black Jack Seoc Dubh <))
MacKenzie MacCoinnich <))
The MacKenzie Clan Clann MhicCoinnich <))
Angus / Anghus Aonghas <))
Dougal Dùghall <))
The Jacobites Na Seumasaich <))
The British Army An t-Airm Breatannach <))
A Scotsman / Scottish Albannach <))
Sassenach (A person from England / English) Sasannach <))
Nurse Banaltram / Nurs <))
Hero Gaisgeach <))
Highlander Gàidheal <))
The Highlands A’ Ghàidhealtachd <))
Scotland Alba <))
Inverness Inbhir Nis <))
I love you Tha gaol agam ort <))
Clan MacKenzie forever! Clann MhicCoinnich gu bràth! <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.