menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

HouseworkObair-taighe

Whether you love them or hate them, there are some jobs around the house that can’t be avoided.Ged a bhios gràdh no gràin agad orra, tha cuid a dh'obraichean mun cuairt an taighe nach gabh a sheachnadh.

English Gàidhlig  
housework obair-taighe <))

Throughout the house Air feadh an taighe

English Gàidhlig  
cleaning a' glanadh <))
tidying a' sgioblachadh <))
dusting a' dustadh <))
sweeping, brushing a' sguabadh <))
making the bed a' càradh na leapa <))

In the garden Anns a’ ghàrradh

English Gàidhlig  
gardening gàirnealaireachd <))

Preparing clothes A' deisealachadh aodaich

English Gàidhlig  
washing nigheadaireachd <))
hanging out clothes a' cur aodach air an ròpa <))
ironing ag iarnaigeadh <))
folding clothes a’ pasgadh aodaich <))

There are jobs linked to what we eat Tha obraichean ann a tha ceangailte ris na dh’itheas sinn

English Gàidhlig  
cooking a' còcaireachd <))
doing the dishes a' dèanamh nan soithichean <))

and what our pets eat agus na dh’itheas ar peataichean

English Gàidhlig  
feeding the pets a' biadhadh nam peataichean <))

Some extra jobs need done when something breaks Bidh obair a bharrachd ri dhèanamh ma bhriseas rud

English Gàidhlig  
repairing a' càradh <))
sewing, stitching a' fuaigheal <))

And after all that, here are four things that you must do Agus aig deireadh chùisean, seo ceithir rudan a dh'fheumas tu a dhèanamh

English Gàidhlig  
put on the kettle cuir air an coire <))
make a cuppa dèan srùpag <))
sit down suidh sìos <))
have a rest gabh fois <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.