menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

NumbersÀireamhan

You may want to learn the numbers in Gaelic. It’s one of the first things that anyone learns in any language. Bhiodh e feumail dhuibh na h-àireamhan ionnsachadh. 'S e sin aon de na ciad rudan a tha duine sam bith ag ionnsachadh ann an cànan sam bith.

01-1001-10

The numbers one to ten are quite simple in Gaelic Tha na h-àireamhan bho aon gu deich gu math sìmplidh anns a’ Ghàidhlig.

Number Àireamh  
1 aon <))
2 dhà <))
3 trì <))
4 ceithir <))
5 còig <))
6 sia <))
7 seachd <))
8 ochd <))
9 naoi <))
10 deich <))

11-2011-20

The numbers 11-20 are also quite straightforward in Gaelic. The word deug is added after the number, just like the English suffix "-teen". The only exception for this is the number twelve. After the number two, the word after is always lenited (or an h is added after the first letter), deug is no exception, and so it becomes dheug. Tha na h-àireamhan 11-20 gu math sìmplidh cuideachd anns a’ Ghàidhlig. Tha am facal deug a’ tighinn as dèidh na h-àireimh. A bharrachd air seo tha deug ann an 12 air a shèimheachadh.

Number Àireamh  
11 aon deug <))
12 dhà dheug <))
13 trì deug <))
14 ceithir deug <))
15 còig deug <))
16 sia deug <))
17 seachd deug <))
18 ochd deug <))
19 naoi deug <))
20 fichead <))