menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

ChristmasNollaig

Some vocabulary for this merry time of yearBeagan briathrachais airson an àm shona seo den bhliadhna

English Gàidhlig  
Christmas An Nollaig <))

The days of Christmas Làithean na Nollaig

English Gàidhlig  
Christmas Eve Oidhche Nollaig <))
Christmas Day Là na Nollaig <))
Boxing Day, St. Stephen's Day Là Fhèill Steafain <))

Christmas greetings Beannachdan na Nollaig

English Gàidhlig  
Merry Christmas! Nollaig Chridheil! <))
Happy New Year! Bliadhna Mhath Ùr! <))

It is a Christian celebration ’S e fèill Chrìostaidh a th’ ann

English Gàidhlig  
Jesus Ìosa <))
stable stàball <))
star rionnag <))
angel aingeal <))

Symbols of Christmas Samhlaichean na Nollaig

English Gàidhlig  
candle coinneal <))
bell clag <))
holly cuileann <))
mistletoe uil-ìoc <))
Santa Claus Bodach na Nollaig <))
tree craobh <))
decoration loinnearan <))
lights solais <))
card cairt <))
gift tìodhlac <))
stocking stocainn <))

Add '(na) Nollaig' after any of these, e.g. 'craobh (na) Nollaig' - Christmas tree, 'cairt (na) Nollaig' - Christmas card. Cuir '(na) Nollaig' às dèidh gin de na faclan seo, m.e. 'craobh (na) Nollaig' - Christmas tree, 'cairt (na) Nollaig' - Christmas card.

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.