menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

FruitMeasan

Here’s a selection of Gaelic words for different sorts of fruit.Seo taghadh de dh’fhaclan Gàidhlig airson diofar sheòrsaichean mheasan.

English Gàidhlig  
apricot apracot <))
banana banana <))
grape fìon-dhearc <))
melon meal-bhuc <))
peach peitseag <))
pineapple anann <))
pomegranate gràn-ubhal <))

Common fruits to grow in the garden Measan a bhios gu cumanta a’ fàs ann an gàrradh

English Gàidhlig  
apple ubhal <))
cherry sirist <))
pear peur <))

Berries Dearcan

English Gàidhlig  
berry dearc <))
bramble, blackberry smeuran <))
blackcurrant dearcan-dubh <))
redcurrant dearcan-dearg <))
raspberry sùbh-craoibh <))
strawberry sùbh-làir <))

Citrus fruits Measan-geura

English Gàidhlig  
lemon liomaid <))
lime teile <))
orange orainsear <))
grapefruit seadag <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.