menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

BooksLeabhraichean

Here’s a list for people who enjoy reading.Seo liosta a chòrdas ri daoine as toil a bhith a’ leughadh

English Gàidhlig  
book leabhar <))
books leabhraichean <))
reading a’ leughadh <))

You will find books in these places. Lorgaidh tu leabhraichean anns na h-àiteachan seo.

English Gàidhlig  
bookshop bùth-leabhraichean <))
library leabharlann <))

The people who have a link to a book. Na daoine aig a bheil ceangal ri leabhar.

English Gàidhlig  
author ùghdar <))
writer sgrìobhadair <))
reader leughadair <))

Parts of the book Pàirtean den leabhar

English Gàidhlig  
cover còmhdach <))
front cover còmhdach aghaidh <))
back cover còmhdach cùil <))
title tiotal <))
chapter caibideil <))
passage of text earrann <))
bookmark comharra-leabhair <))

Different types of books Diofar seòrsa leabhraichean

English Gàidhlig  
literature litreachas <))
fiction ficsean <))
non-fiction neo-fhicsean <))
prose rosg <))
biography eachdraidh-beatha <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.