menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

Hallowe'enOidhche Shamhna

Hallowe’en is one of the oldest nights in the Scottish calendar, full of heritage and tradition. Here’s a list of spooky words for Hallowe’en. Tha Oidhche Shamhna cho aosta ri càil sam bith eile a th’ anns a’ mhìosachan Albannach, agus tha an dà chuid dualchas is traidisean na chois. Seo liosta de dh’ fhaclan eagalach airson Oidhche Shamhna.

Word Facal  
Hallowe’en Oidhche Shamhna <))
Witch Bana-bhuidseach <))
Sguab Broom <))
Turnip Snèap <))

Previous Scottish generations used a turnip to make a lantern instead of a pumpkin. Bhiodh ar sinn-seanairean a’ cleachdadh snèap an àite peapag airson lòchran a dhèanamh.

Word Facal  
Pumpkin Peapag <))
Lantern Lòchran <))
Ghost Taibhs <))
Ghoul Bòcan <))
Skull Claigeann <))
Scary Eagalach <))
Terrible Uabhasach <))
Spider Damhan-allaidh <))
Monster Uilebheist <))
Magic Draoidheachd <))
Guiser Samhnair <))
Dark Dorcha <))
Moon Gealach <))
Apples Ùbhlan <))

In the olden days, Scottish kids would play a traditional game with apples. Sna seann làithean, bhiodh clann Albannach a’ cluich geama traidiseanta le ùbhlan.

Word Facal  
Costume Èideadh <))
Mask Aodann-coimheach <))