menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

VegetablesGlasraich

Do you like vegetables?A bheil thusa measail air glasraich?

Some grow undergroundFeadhainn a bhios a' fàs fon talamh

English Gàidhlig  
potato buntàta <))
carrot curran <))
parsnip curran geal <))
turnip snèap <))
turnip tuinneap <))
onion uinnean <))

And some others that grow above ground Agus feadhainn eile a bhios a' fàs air bàrr na talmhainn

English Gàidhlig  
broccoli brocail <))
cauliflower càl-colaig <))
asparagus aspàrag <))
peas peasairean <))
beans pònairean <))
pumpkin, squash peapag <))

Salad Sailead

English Gàidhlig  
lettuce leatas <))
cucumber cularan <))
tomato tomàto <))
pepper piobar <))
beetroot biotais <))

The taste of some vegetables divides people's opinion Bidh blas cuid a ghlasraich a' sgaradh beachd dhaoine

English Gàidhlig  
mushroom balgan-buachair <))
Brussels sprouts buinneagan Bruisealach <))
cabbage càl <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.