FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Vegetables Glasraich

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Do you like vegetables?A bheil thusa measail air glasraich?

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
potato buntàta <))
carrot curran <))
parsnip curran geal <))
turnip snèap <))
turnip tuinneap <))
onion uinnean <))

And some others that grow above ground Agus feadhainn eile a bhios a' fàs air bàrr na talmhainn

English Gàidhlig  
broccoli brocail <))
cauliflower càl-colaig <))
asparagus aspàrag <))
peas peasairean <))
beans pònairean <))
pumpkin, squash peapag <))

Salad Sailead

English Gàidhlig  
lettuce leatas <))
cucumber cularan <))
tomato tomàto <))
pepper piobar <))
beetroot biotais <))

The taste of some vegetables divides people's opinion Bidh blas cuid a ghlasraich a' sgaradh beachd dhaoine

English Gàidhlig  
mushroom balgan-buachair <))
Brussels sprouts buinneagan Bruisealach <))
cabbage càl <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.